Fundacja Zbieramy Razem
Plac Górnośląski 21
81-509 Gdynia

tel. +48 583 801 311

tel. +48 507 090 939

fundacja@zbieramyrazem.org

KRS 0000 518 797
NIP: 9571074924
REGON: 222154346