Fundacja Zbieramy Razem to organizacja pozarządowa, która od 2014 roku działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych lub ciężko chorych. Misją fundacji jest niesienie pomocy w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Rehabilitacja

Fundacja Zbieramy Razem zapewnia dzieciom dostęp do specjalistycznej rehabilitacji, która pomaga im w rozwoju i poprawie sprawności fizycznej i psychicznej. Rehabilitacja może obejmować terapię ruchową, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej i inne.

Przykładem dziecka, któremu Fundacja Zbieramy Razem pomogła w rehabilitacji jest 10-letnia Ania, która urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ania od wielu lat uczęszcza na rehabilitację, którą finansuje fundacja. Dzięki rehabilitacji Ania nauczyła się chodzić, samodzielnie jeść i mówić.

Leczenie

Fundacja Zbieramy Razem pomaga w pokryciu kosztów leczenia, które są często bardzo wysokie. Leczenie może obejmować leki, operacje, specjalistyczne zabiegi i inne.

Przykładem dziecka, któremu Fundacja Zbieramy Razem pomogła w leczeniu jest 6-letnia Ola, która cierpi na mukowiscydozę. Ola wymaga regularnego leczenia, które jest bardzo kosztowne. Dzięki wsparciu fundacji Ola może otrzymywać niezbędne leki i zabiegi.

Zakup sprzętu

Fundacja Zbieramy Razem zakupuje dla dzieci sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i edukacyjny. Sprzęt ten może pomóc dzieciom w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju.

Przykładem dziecka, któremu Fundacja Zbieramy Razem pomogła w zakupie sprzętu jest 8-letnia Kasia, która porusza się na wózku inwalidzkim. Fundacja zakupiła dla Kasi wózek inwalidzki elektryczny, który ułatwia jej poruszanie się i uczestnictwo w życiu społecznym.

Pomoc socjalna

Fundacja Zbieramy Razem zapewnia dzieciom i ich rodzinom wsparcie psychologiczne, prawne i materialne. Pomoc ta może obejmować wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc prawną w uzyskaniu świadczeń socjalnych i finansowych oraz pomoc materialną w postaci żywności, odzieży i innych niezbędnych rzeczy.

Przykładem dziecka, któremu Fundacja Zbieramy Razem pomogła w pomocy socjalnej jest 12-letnia Zosia, która mieszka w rodzinie zastępczej. Fundacja regularnie przekazuje Zosi i jej rodzinie paczki z żywnością i odzieżą.

Jak przekazać 1,5% podatku dla Fundacji Zbieramy Razem?

Aby przekazać 1,5% podatku dla Fundacji Zbieramy Razem, należy:

Wybrać fundację - Fundacja Zbieramy Razem posiada numer KRS 0000 518 797.

  1. Zdobyć numer KRS fundacji - numer KRS można znaleźć na stronie internetowej fundacji lub w ogólnodostępnym rejestrze KRS.
  2. Wypełnić deklarację podatkową - podczas wypełniania zeznania podatkowego (PIT-37 lub PIT-38), należy wpisać numer KRS Fundacji Zbieramy Razem w dedykowanym miejscu.
  3. Podpisać i zatwierdzić deklarację - należy upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne, podpisać deklarację i zatwierdzić ją zgodnie z instrukcjami.

Zapraszamy do przekazywania 1,5% podatku dla Fundacji Zbieramy Razem!

Każdy przekazany procent podatku to szansa na lepszą przyszłość dla dziecka w potrzebie.

Dodatkowe informacje

Fundacja Zbieramy Razem działa na terenie całego kraju. Fundacja współpracuje z lekarzami, rehabilitantami, psychologami i innymi specjalistami, którzy pomagają dzieciom w potrzebie.

Fundacja Zbieramy Razem jest transparentna w swoich działaniach. Fundacja publikuje sprawozdania finansowe i informacje o tym, jak są wykorzystywane środki finansowe.

Podsumowanie

Fundacja Zbieramy Razem to organizacja, która pomaga dzieciom w potrzebie. Fundacja zapewnia dzieciom dostęp do specjalistycznej rehabilitacji, leczenia, zakupu sprzętu i pomocy socjalnej. Dzięki wsparciu darczyńców, fundacja może pomagać dzieciom w trudnej sytuacji

Dodano 2024-01-14