Do czego uprawnia karta DiLO?

Kartę DiLO nazywamy też czasami zieloną kartą. Pod tym skrótem kryje się pełna nazwa – Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Wystawia się ją przy podejrzeniu nowotworu. Jak działa karta DiLO i jak ją uzyskać?

Karta DiLO: Skrócona Droga do Leczenia

Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (kartę DiLO, zieloną kartę) zakłada się osobom z podejrzeniem nowotworu złośliwego. To specjalny dokument będący elementem tak zwanego pakietu onkologicznego. Jest to grupa przepisów wprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia, która obowiązuje od stycznia 2015 roku.

Kartę DiLO można porównać do priorytetowego skierowania, które pozwala dostać się do lekarzy bez kolejki. Dzięki niej mamy szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Nie musimy się martwić, że minie wiele miesięcy zanim rozpoczniemy leczenie onkologiczne.

W założeniu nie powinno minąć więcej niż 7 tygodni od momentu założenia karty do postawienia diagnozy. W przeciągu tego czasu powinny odbyć się konsultacje u specjalistów, badania diagnostyczne, a także ustalenie planu leczenia.

Zieloną kartę diagnostyki uzyskuje się nie tylko przy pierwotnej diagnozie nowotworu. Można ją też dostać przy nawrocie choroby. Karta DiLO jest tak długo ważna, ile trwa proces diagnostyki i terapii. Zamyka się ją, kiedy podczas badań nowotwór nie zostanie potwierdzony lub gdy zakończy się leczenie onkologiczne.

Co ważne, nie każda placówka realizuje świadczenia w ramach pakietu onkologicznego. Listę miejsc, które się tym zajmują, można znaleźć na stronie internetowej wojewódzkiego oddziału NFZ. Ponadto na ich drzwiach znajduje się zielone logo „szybka terapia onkologiczna”.

Kto wydaje kartę DiLO?

Po zauważeniu niepokojących objawów choroby, pacjent zwraca się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ). Po rozmowie z chorym i podstawowych badaniach diagnostycznych lekarz może postawić podejrzenie istnienie nowotworu złośliwego. Jest to wystarczająca podstawa do wydania karty DiLO. Wcześniej jednak lekarz rodzinny często zleca dodatkowe badania, aby upewnić się w swoich przypuszczeniach (np. badania krwi).

Kartę DiLO może również wystawić lekarz z poradni specjalistycznej lub lekarz w szpitalu. Niemożliwe jest uzyskanie jej w prywatnym gabinecie, bez podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Lekarz wystawia kartę w formie elektronicznej w specjalnym systemie. Przekaże Ci ją w wersji papierowej. Jeśli zgubisz lub zniszczysz kartę DiLO, możesz poprosić o wydanie duplikatu druku.‍

Jak wygląda karta DiLO?

Karta DiLO to dokument w postaci dwóch kartek A4. Obowiązuje wspólny dla wszystkich wzór. Na karcie możesz znaleźć między innymi:

 • unikalny dla każdego pacjenta numer karty,
 • datę założenia karty,
 • dane osoby wystawiającą kartę,
 • podstawowe informacje o posiadaczu karty,
 • podejrzewaną diagnozę (kod ICD-10),
 • informacje dotyczące diagnostyki wstępnej i pogłębionej,
 • rozpoznanie i dalsze postępowanie.

Lekarz jest zobowiązany na bieżąco uzupełniać kartę DiLO. Może się też okazać, że dla jednego pacjenta zostaną wydane dwie karty. Dzieje się tak przy jednoczesnej diagnozie dwóch różnych nowotworów (np. raka jelita grubego i raka płuc).

Co zrobić z kartą DiLO?

Pierwszym krokiem po dostaniu karty DiLO jest wizyta u lekarza onkologa. Powinno to nastąpić w przeciągu pierwszych dwóch tygodni po wystawieniu karty.

Warto przy tym pamiętać, że karta DiLO zostaje przypisana do konkretnego szpitala czy przychodni. Oznacza to, że pacjent może zapisywać się do specjalisty tylko w tej konkretnej placówce. Przy zmianie lekarza lub szpitala karta traci ważność i należy wyrobić nową.

Podczas spotkania z onkologiem wspólnie ustalicie plan działania. Lekarz zleci wtedy określone badania diagnostyczne (np. rezonans magnetyczny, badanie PET). Badania dzielimy na wstępne (potwierdzające lub wykluczające nowotwór) oraz na pogłębione (określające typ i zaawansowanie nowotworu). Dzięki karcie DiLO będziesz mógł je szybko wykonać. Mogą być też potrzebne konsultacje u innych specjalistów. Odbędziesz je bez dodatkowego skierowania.

Czas diagnostyki u każdego pacjenta może się różnić, ale nie powinien przekraczać siedmiu tygodniu. Przed upłynięciem tego czasu musi odbyć się konsylium. To spotkanie, podczas którego specjaliści z różnych dziedzin omawiają wybór najlepszego sposobu leczenia onkologicznego. Skład konsylium zmienia się i zależy od danego przypadku. Może być to przykładowo onkolog, chirurg onkolog oraz radiolog.

Po konsylium pacjent zaczyna leczenie onkologiczne.‍

Podsumowanie – etapy z kartą DiLO: Skrócona Droga do Leczenia

 1. Kartę DiLO możesz uzyskać przy podejrzeniu nowotworu złośliwego od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub w szpitalu.
 2. Po wydaniu karty w ciągu 14 dni odbywasz spotkanie z onkologiem.
 3. Wykonujesz zlecone przez lekarza badania w ramach diagnostyki wstępnej (potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu).
 4. Wykonujesz dalsze badania w ramach diagnostyki pogłębionej (szczegółowe rozpoznanie rodzaju nowotworu).
 5. Do 7 tygodni od wydania karty DiLO odbywa się konsylium lekarskie, gdzie proponowany jest plan i harmonogram leczenia.
 6. Rozpoczynasz leczenie onkologiczne. Karta DiLO: Skrócona Droga do Leczenia

‍Wykaz źródeł

 1. Zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 2. https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/pakiet-onkologiczny [dostęp: 31.05.2022]
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
 4. Najwyższa Izba Kontroli: Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego. 01.06.2017 KZD.430.002.2017. Nr ewid. 43/2017/P/16/057/KZD

Dodano 2024-01-17