Tatianka Włoch błaga o pomoc.
Utworzono 2022-02-06

Pani Julia z Gdyni samotnie wychowuje 4-letnią Tatianę, która choruje na atopowe zapalenie skóry oraz astmę oskrzelową. Dziewczynka całe swoje dzieciństwo zamiast na beztroskich zabawach spędzała w różnych szpitalach w związku z rzutami AZS i związanych z tym powikłań: zapalenia płuc, astmy.

W związku z ryzykiem licznych alergenów, które mogą wywołać kolejny rzut choroby oraz kolejne zapalenie puc Tatiana nie może chodzić do przedszkola. To całkowicie wyłączyło Panią Julię z życia zawodowego i zmuszając do opieki nad dzieckiem w ramach urlopu Wychowawczego.