Dla zdrowia Stasia - apel o pomoc dla chorego chłopca
Aparat słuchowy, Zespół Treachera-Collinsa., procesor słuchu, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego Utworzono 2022-11-26

Stasiu urodził się z poważnymi wadami rozwojowymi twarzoczaszki, związanymi z zespołem Treachera-Collinsa. Przeszedł już wiele poważnych zabiegów, w tym wyłonienie gastrostomii oraz tracheostomii oraz zabieg zamknięcia rozszczepu podniebienia. Ponadto, Stasiu potrzebuje intensywnej i wielopoziomowej rehabilitacji, w której skład wchodzi terapia neurologopedyczna oraz terapia integracji sensorycznej.