Sensory dla niewidomej Pani Jadwigi z Mysłowic
cukrzyca, sensory Utworzono 2022-03-29

Do Fundacji napisała asystentka osób niepełnosprawnych, która opiekuje się Panią Jadwigą. Zgłosiła się do nas, aby móc uzyskać pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup sensorów do pomiaru glukozy we krwi.

Pani Jadwiga Kubecka ma 68 lat. Od 24 roku życia leczy się na cukrzycę II stopnia. Pomimo systematycznego przyjmowania insuliny oraz stosowania się do zaleceń dietetycznych, choroba ta doprowadziła do znacznego inwalidztwa (orzeczenie o niepełnosprawności-stopień znaczny). Na to inwalidztwo składa się: amputacja lewej stopy - maj 2020 r. oraz utrata wzroku (na chwilę obecną tylko widzenie na prawe oku tylko 3%, czyli utrata wzroku w 97%, a na lewe w 100% - jest to tzw. ratinopatia cukrzycowa. Inne schorzenia to: astma oskrzelowa na tle alergicznym, nadciśnienie tętnicze, niedotlenienie serca.