KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Wydarzenia
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

3450 zł zebrano 14 i 15 stycznia podczas koncertu charytatywnego „Gramy dla Zuzi”, zorganizowanego przez Społeczną Szkołę Podstawową Integracyjną nr. 100 w Warszawie. Wszyscy świetnie się bawili, czerpiąc radość z faktu, że mogą pomóc Zuzi Ciesielskiej z Nieporętu w powiecie legionowskim. Nastolatka przeszło dwa lata temu uległa poważnemu poparzeniu ciała w wyniku pożaru domu mieszkalnego, śmierć poniosła w nim babcia dziewczynki.

Roczne PITy za 2018 wypełni skarbówka, jeśli przekazałeś nam1  procent w 2017 roku, nic nie musisz zmieniać

Wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotują za nas urzędnicy skarbowi bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Jeśli w zeznaniu podatkowym za 2017 rok 1 procent podatku przekazaliście Państwo na Fundację Zbieramy Razem wpisując KRS 0000518797, to fiskus automatycznie przekaże pieniądze naszej organizacji pożytku publicznego także za 2018 rok. Jeśli nie zgadzacie się, chcecie zmienić organizację, na akceptację, poprawki lub odrzucenie wypełnionego przez fiskusa nowego zeznania będziemy mieli czas od 15 lutego do 30 kwietnia.

To zdecydowanie ogromny postęp na linii podatnik – fiskus. Za niezłożenie w wymaganym terminie zeznania podatkowego groziły kary. Teraz fiskus wszystko zrobić za nas, a dzięki temu od rozliczeń dochodów za 2018 roku nie będziemy musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych - zostaną one sporządzone przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym za pomocą usługi Twój e-PIT.

W takim zeznaniu będziemy mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Dodatkowo zeznania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej otrzymają szybszy zwrot nadpłaty - maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia. Zalogowanie do profilu Twój e-PIT nastąpi przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z deklaracji za rok poprzedni).

Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z zeznania podatkowego przygotowanego przez urzędników skarbowych, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Fiskus wypełni PIT na podstawie informacji otrzymanych od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczyć będzie podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można: zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić - wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków związanych z użytkowaniem internetu, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku rozliczeń za 2018 rok zeznania będą dostępne dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od rozliczeń za 2019 rok zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

W przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) otrzyma on wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym. Aplikacja, w której zostaną udostępnione zeznania podatkowe, będzie zapewniać nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Ważne jest, że jeśli w zeznaniu na 2017 roku obdarowaliście Państwo swoim 1 procentem od dochodu naszą organizację, to w zeznaniu wypełnionym przez fiskusa za 2018 rok automatycznie także za 2018 rok Wasz 1 procent trafi do nas, a tym samym do naszych podopiecznych. Ci z Państwa, którzy dotąd wspierali inne organizacje, a pragną to zmienić tak, żeby Wasz 1 procent został przekazany Fundacji Zbieramy Razem w Gdańsku muszą wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany. Wtedy powinniście wpisać nasz KRS 0000518797. Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

Liczmy, że tak, jak dotąd widząc to, co robimy i wspierając nas, nadal będziecie Państwo blisko nas i spraw, którymi się zajmujemy. Wasz 1 procent jest tu na wagę złota, nawet jeśli jest to niewielka kwota.

 

 

Fundacja Zbieramy Razem w Gdańsku inicjuje akcję pomocy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach koło Sztumu. Placówka ta wyróżnia się na plus od innych tego rodzaju szkół. Na miejscu cudowni ludzie, zaangażowani i zarażający innych pozytywną energią. Ale tu, gdzie powstają „Uśnickie Anioły”, pomocy potrzebuje internat, w którym prawie wszystko jest wyeksploatowane i wymaga pilnej wymiany…

A nadzieja znów wstąpi w nas
Nieobecnych pojawią się cienie
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Boże Narodzenie
I choć przygasł świąteczny gwar
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu

W radiu znów Beata Rybotycka śpiewa wzruszającą „Kolędę dla nieobecnych”. W pokoju króluje choinka. Udekorowana, z blaskiem światełek. Z kuchni roznosi się zapach wigilijnych potraw. Pozostaje już tylko oczekiwanie na pierwszą gwiazdę na niebie… A świat trochę zwalnia. Wszyscy szukamy pokoju. Także miłości i odprężenia. Taka jest magia Wigilii Bożego Narodzenia. I ta Pasterka, jedyna w swoim rodzaju uroczystość o północy.

Daj nam wiarę, że to ma sens
Że nie trzeba żałować przyjaciół
Że gdziekolwiek są dobrze im jest
Bo są z nami choć w innej postaci
I przekonaj, że tak ma być
Że po głosach tych wciąż drży powietrze
Że odeszli po to by żyć
I tym razem będą żyć wiecznie

Czujemy się bardziej odpowiedzialni za siebie nawzajem. Czuli, wrażliwi. Otwarci na innych. Bo Święta Bożego Narodzenia to coś więcej niż tylko dawanie swoim bliskim prezentów. Tymczasem wokół nas wielu samotnych, zniedołężniałych. Chorych, biednych. Warto rozejrzeć się i sprawić im odrobinę radości, dać im cząstkę magii tych Świąt. To dla Ciebie tak niewiele, a dla nich być może chwila uśmiechu, ciepła… Spróbuj ich odnaleźć. Może są niedaleko. Nie zapukają do Twoich drzwi. Mają swoją godność. Chorobę, cierpienie…

Dookoła wiele organizacji charytatywnych, przez które możesz przekazać datki dla nich. Nie chodzi o wiele, chodzi o możliwości odpowiednie do twojej sytuacji finansowej. Pomyśl. Może zaangażuj w dobroczynność swoje dzieci? Może właśnie powinny nauczyć się, jak rezygnować z czegoś na rzecz innych. Rozejrzyj się po okolicy. Znajdź ludzi w potrzebie. Jedna drobna przysługa może tak wiele zmienić. W Święta Bożego Narodzenia nikt nie powinien czuć się szczęśliwy w oderwaniu od innych. Zwłaszcza w te święta.

Właśnie czas Świąt Bożego Narodzenia jest wyjątkowy. To wtedy z różnych powodów jesteśmy bardziej hojni niż zwykle. Pragniemy, aby wszyscy, którym w życiu jest ciężko, chociaż w tym czasie poczuli się lepiej. Warto pomagać mądrze i tak, aby ta pomoc nie kończyła się wraz z brzmieniem ostatniej kolędy. Może przy okazji pomagania innym odkryjemy to, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na czym warto się skupić?

Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole

Chyba nie ma w ciągu roku lepszego czasu, jak właśnie Boże Narodzenie, na otwieranie swoich serc. Na odwagę bycia prawdziwym. To czas, który większość ludzi nastraja pozytywnie. A dodatkowo świąteczny wolny czas skłania do refleksji. Dzięki niej możemy odkryć w sobie nieograniczone pokłady empatii i altruizmu. Czasem wdzięczni za to co mamy stawiamy się w położenie osób potrzebujących. Częściej niż w innych okresach roku odczuwamy potrzebę zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego. Pomaganie może być też motywowane chęcią spłaty za dobro, które kiedyś od kogoś otrzymaliśmy. A przecież pomagając, zwyczajnie poprawiamy sobie samopoczucie.

Naprawdę nie trzeba mieć zasobnego portfela, aby nieść pomoc. Wystarczy dobra wola i odrobinę chęci. Każdy ma coś, co może dać innym. Nawet drobne rzeczy mają ogromne znaczenie. A okazji do niesienia bezinteresownej pomocy w okresie świątecznym nie brakuje.  Warto znaleźć swój być może niepowtarzalny sposób, albo skorzystać z istniejących akcji przygotowanych przez fundację?

A nadzieja znów wstąpi w nas
Nieobecnych pojawią się cienie
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Boże Narodzenie
I choć przygasł świąteczny gwar
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu

 Może moglibyśmy pomóc w znalezieniu pracy, napisaniu pisma, sfinansowaniu korepetycji, czy obiadów w szkole dla dzieci z ubogiej rodziny? Albo zwyczajnie wziąć kogoś za rękę i zaprosić do siebie na obiad? Przejść się z tą osobą na spacer? Pewnie na co dzień nie ma takiej osoby, z którą mogłaby się przejść… Każdy gest, nawet najdrobniejszy, zmienia świat… Czyjś świat.

Wokół nas jest wielu potrzebujących. Wykorzystajmy ten przedświąteczny najlepszy czas, aby odkryć w sobie radość dzielenia się z potrzebującymi. By przy wigilijnym stole odczuć tę przeogromną radość z pomagania. Bo dałem komuś trochę swojego serca. A to prędzej czy później do nas wróci. Najlepiej oddają to słowa wypowiedziane przez naszego rodaka Papieża Jana Pawła II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole

Niech radość z pomagania promieniuje w Waszych domach, nie tylko przy wigilijnym stole. Dobrych świąt życzy Fundacja Zbieramy Razem z podopiecznymi.

Już po raz drugi wolontariusze Fundacji Zbieramy Razem uczestniczyli we wspólnym świętowaniu Trójmiejskich Fundacji, Stowarzyszeń i ośrodków pomocy. Kiermasz, podobnie jak w zeszłym roku, odbył się 12 grudnia w gdańskim Olivia Business Center. Na kiermasz zaprosiliśmy naszych podopiecznych z uśnickiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera