Fundacja Pomocy Dzieciom w Gdyni - Pionizator dla elbląskich dzieci
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Fundacja Zbieramy Razem przekazała wczoraj (5 listopada) Domowi Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży przy ul. Korczaka w Elblągu otrzymany w darze od naszej podopiecznej – pionizator, szczególnie doceniany w codziennej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Urządzenie na ręce siostry dyrektor Domu, Haliny Rydzy, przekazał Piotr Barszczewski, prezes zarządu fundacji.

Urządzenie pozwala pacjentowi na stanie i kroczenie. Dzięki współpracy z tym pionizatorem dzieci mogą stawiać swoje pierwsze kroki, a nawet utrzymywać lub odzyskiwać utraconą sprawność. Lekka i bardzo stabilna podstawa pozwala na łatwe, samodzielne przemieszczanie się w urządzeniu przy niewielkim zaangażowaniu sił pacjenta. Dobre dopasowanie obejm z bezpiecznym zamknięciem, daje poczucie bezpieczeństwa i swobodę w wykonywaniu ruchu. Szeroka gama rozmiarowa powoduje, że urządzenie to znajduje odbiorców w różnym przedziale wiekowym. Pozwala im zdobywać nowe doświadczenia i prowadzić w miarę ich możliwości, niezależne życie.

Fundacja Zbieramy Razem z tą elbląską placówką współpracuje od ponad roku. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i przewlekle chorych w wieku od 0 do 25 roku życia. Posiada 45 miejsc w pokojach 1-, 2-,3- i 4-osobowych. Wspaniała kadra Domu stara się, aby każdy pokój miał swój niepowtarzalny klimat, dlatego wiele wysiłku wkłada w podnoszenie estetyki sal mieszkalnych oraz innych pomieszczeń.

Fundacji naszej udało się rok temu pozyskać sponsora, dzięki któremu placówka otrzymała nowe meble, które pozwoliły znacząco poprawić estetykę pomieszczeń. Rok temu Piotr Barszczewski, prezes zarządu Fundacji Zbieramy Razem, wręczył siostrze Halinie Rydzy, dyrektorowi domu, symboliczny czek na 12 tys. zł, które udało się pozyskać dla dzieci w ramach „Bestiariusza”. Projekt poruszył serca nie tylko mieszkańców regionu, ale i całej Polski. Obecnie trwa nowy projekt pod nazwą Krea(k)tywni. To wspaniały kalendarz na 2016 rok, który ma wesprzeć również dzieci z tej elbląskiej placówki. Otrzyma go każda osoba, firma, instytucja, która wpłaci na cel tego domu kwotę nie mniejszą, niż 60 zł. Szczegóły znajdziecie Państwo w informacji poniżej, pt. „Kalendarz na 2016 rok dla Darczyńców”. Gorąco zachęcamy do udziału w tej akcji, a poprzez nią czerpaniu radości z niesienia pomocy potrzebującym.

Dzieci wymagają ogromnych potrzeb, a przede wszystkim nakładów finansowych na specjalistyczne, skomplikowane leczenie. W placówce dzieci otaczane są doskonałą opieką i troską przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, opiekunki, pielęgniarki, pokojowe, nauczycieli, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz pracowników działu gospodarczego i administracji.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera