Fundacja Pomocy Dzieciom w Gdyni - Minął nam roczek…
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Minął pierwszy roczek naszej działalności. Była to okazja do podsumowania tego, co udało się osiągnąć dzięki naszym szlachetnym, pracowitym i ofiarnym wolontariuszom oraz wspaniałym Darczyńcom.

Bez Was nie byłoby żadnych sukcesów, które mierzymy skutecznością udzielanej pomocy naszym podopiecznym.  Fundacja Zbieramy Razem, jako organizacja pozarządowa, założona została we wrześniu 2014 roku w Gdańsku z inicjatywy Ireny i Piotra Barszczewskich. Misją naszą jest niesienie pomocy potrzebującym – niepełnosprawnym, ciężko chorym, ale też tym, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji życiowej,  doświadczyli nieszczęścia.

Pierwszym naszym zrywem było organizowanie pomocy dla 17-letniego Konrada z Ostródy, który uległ poważnemu wypadkowi w Chorwacji.

Sfinansowaliśmy jego powrót do kraju. Byliśmy pełni nadziei, że się uda, ale niestety, Konrad odszedł… To podwójne nieszczęście jeszcze bardziej zmotywowało nas do systematycznej pracy w organizowaniu i niesieniu pomocy innym potrzebującym.

Był słynny projekt Bestiariusz, dzięki któremu wspomogliśmy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi przy ul. Kasprzaka 10 w Elblągu. Dom pełen miłości, ale też cierpienia.

Mimo starań sióstr zakonnych dzieciom brakowało wszystkiego. Każdy dzień przynosi nam wciąż nowe wyzwania, z pomocą Państwa, ludzi wrażliwych i nieobojętnych na los innych, staramy się jak najlepiej potrafimy spełniać swoje zadania. Szczegółowy wykaz znajdziecie Państwo w zakładce PODOPIECZNI.

z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Etyka, lojalność, uczciwość, niezależność, równość i tolerancja, a do tego profesjonalizm i odpowiedzialność – to cechy, które każdego dnia przyświecają nam w trudach niesienia pomocy innym.

Każda Państwa pomoc, złotówka, rzecz, przedmiot ofiarowane potrzebującym są dziś na wagę złota. Bez Waszego serca nie byłoby tej skromnej pierwszej rocznicy, a tym samym nie moglibyśmy spełniać swojej misji. Za wszystkie te gesty, okazywane nawet słowne wsparcie, z serca w imieniu podopiecznych dziękujemy!

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera