KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - 3 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
Dzień osób z niepełnosprawnością

3 grudnia obchodzimy najważniejsze święto środowiska osób z niepełnosprawnością - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celebrując ten dzień wszyscy powinniśmy pomyśleć o tym, jak możemy przyczynić się do tego, aby osoby z niepełnosprawnością mogły zajmować należne im miejsce w społeczeństwie. Przeszło połowa podopiecznych fundacji Zbieramy Razem, to osoby niepełnosprawne. Wszystkim Im życzymy pokonywania wszelkich przeciwności losu, a dookoła samych tylko życzliwych ludzi.

Dzień ten obchodzony jest od 1992 r., kiedy to zakończyła się trwająca od 1983 roku Dekada Osób Niepełnosprawnych. Ustanawiając to święto, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnością i podkreślić konieczność działań na rzecz ich integracji ze społeczeństwem.

Ten dzień jest szczególnie ważny dla Integracji. Nasza fundacja postawiła sobie za cel realizację związanych z nim ideałów budowania społeczeństwa otwartego i bez barier.

Niepełnosprawność to stan lub znaczne ograniczenie funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie w porównaniu do powszechnego standardu sprawności osób należących do tej samej grupy. Termin ‘niepełnosprawność’ często odnosi się do ograniczonego funkcjonowania osoby, w tym do niepełnosprawności fizycznej, zaburzeń integracji sensorycznej, funkcji poznawczych, chorób psychicznych oraz różnych chorób przewlekłych. 

 Osoby z niepełnosprawnością stanowią największą grupę mniejszościową na świecie. Na ogół są one mniej zdrowe, mniej wykształcone oraz mają mniejsze szanse na korzystanie z możliwości ekonomicznych. Wskaźnik ubóstwa wśród osób z niepełnosprawnością jest wyższy niż wśród pełnosprawnych. Wiąże się to z brakiem dostępu do usług i osiągnięć rozwojowych, np. technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na co dzień osoby z niepełnosprawnością napotykają na wiele barier w otaczających je środowisku fizycznym (transport i komunikacja) i społecznym (ustawodawstwo, prowadzona polityka państwowa, postawy ludzkie, dyskryminacja) oraz na wiele innych przeszkód.

Osoby z niepełnosprawnością są bardziej narażone na ryzyko przemocy niż inni ludzie. Dzieci z niepełnosprawnością są niemal 4-krotnie bardziej narażone na przemoc niż ich sprawni rówieśnicy. Dorośli z niepełnosprawnością są 1,5 razy bardziej narażeni na przemoc niż osoby pełnosprawne. Dorośli z chorobami psychicznymi są prawie 4 razy bardziej narażeni na ryzyko przemocy. Stygmatyzacja, dyskryminacja i ignorancja oraz brak wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnością zwiększają ryzyko przemocy wobec niepełnosprawnych.

Zostało już udowodnione, że usuwanie barier i przeszkód stojących przed osobami z niepełnosprawnością i zapewnienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, działa na korzyść całego społeczeństwa. Tak więc, aby osiągnąć postęp i rozwój społeczny z korzyścią dla każdego człowieka, musimy usunąć bariery ograniczające osoby niepełnosprawne. 

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych uznaje, że bariery stanowią główny czynnik uniemożliwiający osobom niepełnosprawnym pełne funkcjonowanie w społeczeństwie.  Według Konwencji niepełnosprawność „jest koncepcją ewoluującą i jest wynikiem interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami środowiskowymi i wynikającymi z postaw ludzkich, będącej przeszkodą dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, na równych zasadach z innymi obywatelami.”

Włączenie osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w życiu społecznym oraz umożliwienie im dostępności do wszystkich sfer życia i usług jest podstawowym prawem zapisanym w Konwencji i warunkiem do korzystania w pełni ze wszystkich przysługujących im praw.

Agenda 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczy wszystkich ludzi, nie pomijając nikogo. Osoby niepełnosprawne mogą zarówno czerpać korzyści z realizacji postanowień Agendy, jak i przyczynić się do osiągania Celów. Rządy państw, instytucje akademickie i sektor prywatny muszą współpracować z osobami niepełnosprawnymi i reprezentującymi je organizacjami, by budować lepszy świat dla wszystkich ludzi.

I trochę liczb. Warto je znać. Populacja świata wynosi ponad 7 miliardów ludzi. Ponad miliard ludzi na świecie jest dotkniętych niepełnosprawnością, czyli jedna na siedem osób to osoba niepełnosprawna. Na świecie żyje 100 milionów dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci z niepełnosprawnościami są niemal czterokrotnie bardziej narażone na przemoc niż ich sprawni rówieśnicy. 80 proc. osób z niepełnosprawnościami żyje w krajach rozwijających się. 50 proc. osób z niepełnosprawnościami nie stać na opiekę zdrowotną. 160 państw podpisało Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Nie tylko 3 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, otwórzmy nasze serca na ich obecność i ich potrzeby. Podajmy dłoń, porozmawiajmy, przeznaczmy im trochę czasu.

Prosimy o wsparcie działań statutowych fundacji która niesie pomoc  osobom z niepełnosprawnością. Dzięki Państwa wsparciu możemy wykorzystać środki na programy pomocowe służące tym osobom.

Konta do wpłat darowizn: Krajowych: ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera