KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Fundacja Zbieramy Razem przeniesiona do Gdyni.
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
siedziba fundacji

Po pięciu latach swojej działalności z siedziba w Gdańsku zarząd Fundacji Zbieramy Razem zadecydował o przeniesieniu siedziby do Gdyni. Odtąd znajdujemy się już w gdyńskim Domu Inżyniera przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13 w lokalu nr 107.

Na zmianę siedziby z gdańskiej na gdyńską wpływa miała ekonomia oraz brak perspektyw otrzymania przydziału lokalu dla nas jako organizacji pożytku publicznego od władz miasta Gdańska. Kilkakrotnie przystępowaliśmy do ogłaszanych przez miasto przetargów, jednak mimo jakichkolwiek braków formalnych z naszej strony, wiceprezydent Piotr Grzelak, unieważniał je. W tej sytuacji, w trosce o ekonomię, zadecydowaliśmy od znalezieniu tańszego niż obecnie pomieszczenia dla fundacji, właśnie w gdyńskim Domu Inżyniera.

Aktualne dane teleadresowe znajdują się na naszej stronie internetowej https://zbieramyrazem.org/fundacja/kontakt.html

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera