KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Publiczny system ochrony zdrowia w Polsce bez geriatrii.
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
geriatra

Publiczny system ochrony zdrowia w Polsce bez geriatrii. Pomóż naszym podopiecznym!

Alternatywą jest skierowanie osoby starszej do zakładu opieki, a w nim zazwyczaj brakuje miejsc. Szpitale lawinowo likwidują oddziały geriatryczne. Zdaniem ekspertów, rodzimy model opieki nad pacjentami w podeszłym wieku nie nadąża za zmianami demograficznymi i coraz szybciej starzejącym się społeczeństwem.

Nasz kraj plasuje się na końcu europejskiej tabeli pod względem liczby lekarzy geriatrów na 100 tys. mieszkańców. Portal rynekzdrowia.pl alarmuje, że co drugi polski geriatra nie pracuje zgodnie ze swoją specjalizacją. Masowo zaczęły zanikać oddziały geriatryczne, a o nowych jest cicho.

W katalogu świadczeń jednorodnych grup pacjentów zespoły geriatryczne praktycznie nie zagościły, a proces zdrowienia pacjenta geriatrycznego ma odbywać się po kilku dniach ostrej interwencji już w domu. Eksperci twierdzą, że alternatywą jest skierowanie osoby starszej do zakładu opieki, ale w nim zazwyczaj brakuje miejsc. Bo geriatria to opieka niechciana.

W Anglii od 16 lat realizowany jest program integracji opieki nad chorymi ze złamaniem biodra wymagającymi zabiegu operacyjnego. W grupie pacjentów po 60. roku życia ok. 97 proc. ma wykonywaną na oddziałach ortopedii ocenę geriatryczną. Ortopedzi są bardzo zadowoleni i wręcz nie wyobrażają sobie operowania pacjentów w tym wieku bez tego rodzaju oceny. Brytyjskie podejście okazuje się bardzo opłacalne i efektywne. Osiągane są lepsze wyniki leczenia przy krótszych hospitalizacjach. Do tego mniej jest zakażeń wewnątrzszpitalnych i lepsze są rokowania po wypisie. Skraca się czas pobytu w szpitalu, maleje liczba zgonów powiązanych z zabiegiem lub powikłaniami.

W krajach UE system kształcenia i opieki geriatrycznej opiera się na różnych schematach, ale w każdym z nich jest miejsce na indywidualne, wielokierunkowe podejście do osób starszych. Geriatrzy w Polsce są grupą nieliczną i nie mają większego wpływu na bezpośrednią opiekę medyczną nad osobami starszymi. Na tle państw UE plasują się liczebnością na końcu stawki.

- Spoglądając na dane NFZ, geriatrów wykonujących pracę zgodną z tą specjalizacją jest u nas 150-160, co w skali kraju stanowi liczbę niewystarczającą w opiece geriatrycznej - podkreślał jeden z ekspertów podczas ubiegłorocznej konferencji „Gerontologia, Geriatria 2018” w Sosnowcu.

Portal rynekzdrowia.pl nie ukrywa, że w naszym kraju geriatria nadal jest rugowana z publicznego systemu ochrony zdrowia. Znikają łóżka służące procesowi zdrowienia pacjentów w podeszłym wieku, czyli zakładających dłuższy czas pobytu w ośrodku medycznym. Kolejnym etapem tego rugowania jest „przyklejanie” geriatrów do oddziałów internistycznych.

To sprawiło, że w Polsce zaczął się rozwijać prywatny, komercyjny sektor opieki długoterminowej. Pojawił się popyt, tworzy się więc też rynek świadczeń dla tej części populacji. Ale kogo na taką opiekę nierefundowaną przez NFZ stać? Nadzieją dla wielu są fundacje, tak jak nasza Zbieramy Razem. Potrzebujący szukają pomocy, ratunku, ale tylko nieliczni mogą zostać naszymi podopiecznymi. Chodzi oczywiście o pieniądze. Fundacja ma ich tyle, ile jest w stanie dzięki życzliwości swoich darczyńców zebrać. Liczy się każda złotówka. Otwórzmy nasze serca, sprawmy, żeby choć części potrzebujących odmienić ich ciężki los.  Konta do wpłat darowizn krajowych: ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689, do zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697. Wpłat można również dokonywać dla konkretnego wskazanego naszego podopiecznego. Ich wykaz znajduje się pod linkiem: https://zbieramyrazem.org/jak-pomóc/pomóż-podopiecznym-fundacji.html

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera