KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Centra usług społecznych: rozwój i integracja czy degradacja opieki?
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
rak prostaty

Wykonywane obecnie przez różne podmioty usługi społeczne nie są skoordynowane, a ich integrację przewiduje prezydencki projekt ustawy o centrach usług społecznych. Nowe prawo miało wejść w życie 1 lipca tego roku. Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej twierdzi, że wprowadzenie centrów może spowodować zagrożenia.

Projekt ustawy, który obecnie trafił na posiedzenie Komitetu ds. Pożytku Publicznego, według Kancelarii Prezydenta przewiduje rozwój i integrację lokalnych systemów usług społecznych. Zdaniem projektodawców są one obecnie wykonywane przez różne podmioty publiczne, społeczne i rynkowe. Prowadzone działania nie są skoordynowane – jest m.in. pomoc społeczna, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, poradnictwo małżeńskie, rodzinne, wychowawcze.

Prezydencka propozycja zakłada też, że kilka gmin będzie mogło utworzyć jedno Centrum Usług Społecznych w miejsce kilku Ośrodków Pomocy Społecznej, które niezależnie działają na ich terenie.

Ale wprowadzenie centrów może spowodować zagrożenia - grzmi Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Zdaniem organizacji miejsca te będą mniej dostępne dla mieszkańców, bo zwiększy się odległość od ich miejsca zamieszkania, jaką będą musieli pokonać. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych.

Federacja zauważa też, że funkcjonowanie CUS może też wpłynąć negatywnie na spójność systemu i przepływu informacji pomiędzy instytucjami na rzecz mieszkańców. Obecnie OPS współpracują z organami ścigania, instytucjami ochrony zdrowia czy oświaty. Ich likwidacja przyczyni się do chaosu informacyjnego.

Organizacja zarzuca również projektowi brak wskazania stałych źródeł finansowania oraz wzmocnienie centralizacji systemu pomocy społecznej. Zdaniem reprezentacji pracowników socjalnych, założenia projektu „nie wnoszą nowej jakości” oraz nie są zgodne z istniejącymi standardami pracy z osobami potrzebującymi. Może to skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na wsparcie.

Suchej nitki na projekcie nie pozostawia także Naczelna Rada Lekarska. Gremium podjęło uchwałę opiniując projekt negatywnie: „W celu właściwego wykonywania zadań z zakresu usług społecznych nie jest konieczne tworzenie centrum usług społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej gmin, a zarazem nowej instytucji lokalnej polityki społecznej, tylko prawidłowe wykonywanie działań z tego zakresu przy wykorzystaniu obecnie istniejących ram prawnych”.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera