KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Dzień 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariatu
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
świąteczna pomoc

Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc. 5 grudnia ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dzień Wolontariusza. Zwłaszcza w tym dniu chodzi o uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności. Za bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym.

Tu nie ma politycznych utarczek. Jak świat światem wszyscy są zgodni, że Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych. Zarówno na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 5 grudnia to także doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. Działalność Fundacji Zbieramy Razem ukształtowana jest w głównej mierze na wolontariacie, z czego jesteśmy dumni i im, często pozostającym w cieniu, z serca dziękujemy w imieniu tych wszystkich, którym pomogli.

Dzień Wolontariatu jest też doskonałą okazją do zaproszenia w nasze szeregi. Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto, abyś jako wolontariusz miał świadomość swoich praw i obowiązków z których możesz korzystać, angażując się w wolontariat.

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne wiesz, czy nadajesz się do tej roli? Czy posiadasz odpowiednie umiejętności, które pomogą ci w tej pracy, czy dysponujesz wystarczającą ilością czasu, czy jesteś w odpowiednim wieku? Wątpliwości może być wiele, natomiast odpowiedź jest jedna. Każdy może być wolontariuszem, warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.

Ważne jest, abyś posiadał odpowiednie predyspozycje do działań, których podejmiesz się w ramach wolontariatu. Nie znaczy to, że do pracy z dziećmi konieczne jest ukończenie studiów pedagogicznych – w tym przypadku, aby być wolontariuszem należy przede wszystkim posiadać kompetencje do pracy z dziećmi: być komunikatywnym, potrafić zagospodarować im wolny czas, przede wszystkim lubić je i mieć z nimi dobry kontakt.

Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są twoje oczekiwania. Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc.

Jesteś niepełnoletni, musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, jesteś na emeryturze, pracujesz zawodowo – Ciebie również potrzebujemy. Zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc, uśmiech, poradę, zawsze jest praca, którą możesz pomóc wykonać.

Wielu osobom wolontariat najczęściej kojarzy się z robieniem zakupów dla osób starszych, pomaganiem niepełnosprawnym, odrabianiem lekcji z dziećmi lub też opieką nad zwierzętami w schronisku. W potocznym rozumieniu wolontariat postrzegamy jako altruistyczne działanie wypływające z potrzeby serca. Coraz częściej wolontariusze twierdzą, że pragną równocześnie zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera