KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Tylko takich chwil, które zapierają dech w piersiach…
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Czas tak szybko leci, że nie zdążyliśmy obejrzeć się za siebie, a już minęły nam cztery lata działalności. Dokładnie wystartowaliśmy 11 września 2014 roku. Nie ma czasu na świętowanie, ale jest to okazja do odnotowania i chociaż krótkiej próby podsumowania tego, co się nam i Wam udało. „Wam” przede wszystkim, bo sami nie bylibyśmy nawet w najmniejszym procencie tyle zrobić na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, wsparcia, ratunku.

Fundacja Zbieramy Razem to organizacja pozarządowa założona w Gdańsku z inicjatywy Ireny i Piotra Barszczewskich. Naszą misją przede wszystkim jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ciężko chorym ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego. Bardzo istotne jest w naszej pracy niesienie pomocy społecznej osobom, które się znalazły w trudnej sytuacji życiowej, której doświadczyli nierzadko w wyniku tragedii osobistej lub klęski żywiołowej np. pożaru. Ale nie ograniczamy się jedynie do schematycznych kryteriów. Każda osoba, która potrzebuje pomocy, zasługuje na to, aby jej na ile umiemy, nieść. Analiza naszych działań pokazuje, że bardzo wiele zrobiliśmy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.

Wtedy, gdy Irena i Piotr Barszczewcy założyli fundację, nie sądzili, że stanie się prawdziwą instytucją pozarządową, której efekty działalności rozleją się na cały kraj. Co konkretnie przez te cztery lata udało nam się dzięki Państwa efektywnej pomocy zrobić? Przede wszystkim udzielić pomocy, wsparcia prawie 300 osobom, domom pomocy społecznej, domom dziecka na łączną kwotę 2.955 tys. zł. Cele udzielanej pomocy były przeróżne. To zakup leków, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego i specjalistycznych opatrunków. To finansowanie specjalistycznych badań, turnusów rehabilitacyjnych, zakup wózków inwalidzkich i innego sprzętu, jak pionizatory. Nierzadko było to również pokrycie kosztów dojazdu do lekarza specjalisty. Szczegóły są na naszej stronie internetowej www.zbieramyrazem.org w zakładce podopieczni/wsparcie otrzymali.

Tych efektów, musimy to podkreślić, nie byłoby, gdyby nie wspaniali Darczyńcy, ludzie otwartych gorących serc, gdyby nie grupa naszych wspaniałych wolontariuszy porywających się na rzeczy nierzadko karkołomne, nie łamiąc przy tym karku… To wspaniałe i budujące do dalszego działania. Jednak, na to też warto zwrócić uwagę, dla nas nie jest najważniejsza ilość: ilość kupionych lekarstw, ilość dofinansowanych godzin rehabilitacji, a nawet ilość podopiecznych. Rzecz jasna wszyscy tu potrafimy liczyć i robimy to dobrze. W Fundacji Zbieramy Razem stawiamy nade wszystko na jakość, na kompleksowość udzielanej pomocy. Wszak nasi podopieczni udzielili nam swoistego kredytu zaufania. Zwłaszcza z tego powodu zawsze byli, są i będą w centrum naszej uwagi, a jako organizacja pożytku publicznego jesteśmy odpowiedzialni za mądre gospodarowanie pieniędzmi darowanymi przez naszych Darczyńców.

Poza naszą podstawową działalnością nakierowaną na podopiecznych prowadzimy działania profilaktyczno-edukacyjne. Każdego dnia staramy się pozyskiwać, rozwijać i propagować wiedzę, tak niezbędną w obszarze naszej działalności. Do tego współpracujemy z innymi fundacjami, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem, a tam, gdzie to tylko możliwe - wspieramy lokalne inicjatywy podejmujące naszą misję. I tak każdego dnia na nowo, rozwijamy skrzydła w sposobach pomagania. Takiego pomagania, które nie jest przesadnie opiekuńcze, ale w jak największym stopniu zachowuje podmiotowość i godność człowieka.

Wszystkim z  okazji tych czwartych naszych urodzin dziękujemy, że jesteście z nami, że w pomagania innym czerpiecie radość i potraficie zarażać nią inne osoby.

Afroamerykańska poetka, pisarka i aktorka Maya Angelou nie miała najmniejszych wątpliwości, że:

„Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach”.

Takich tylko chwil, dla których właśnie warto żyć, życzymy sobie i naszym szlachetnym, wspaniałym, niezawodnym Darczyńcom, bez których trudno byłoby z tą ilością oddechów…

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera