KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Odliczenie 1% podatku na OPP - Możesz pomóc fundacji ....
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Każdego roku, do końca kwietnia, podatnicy mają możliwość przekazywać 1% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem, a może sprawić wiele satysfakcji z pomagania na przykład naszym podopiecznym.

Dzięki zaznaczeniu Fundacji Zbieramy Razem poprzez wpisanie numeru KRS 0000 518 797, kwota ta wędruje z budżetu państwa na naszą rzecz. A zatem sami faktycznie decydujemy, gdzie, do jakiej organizacji i na jaki cel nasze podatki faktycznie zostaną spożytkowane. Można podać dane podatnika przekazującego swój 1 procent na naszą rzecz organizacji oraz wskazać, że Naczelnik Urzędu Skarbowego dane te może nam udostępnić.

Nasz numer KRS ujęty jest w wykazie ministerstwa, otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Wskazujemy jedynie numer KRS bez konieczności posługiwania się nazwą fundacji. Nie ma konieczności podawania w rocznym zeznaniu podatkowym celu, na jaki jest przeznaczany 1% naszego podatku. Taki cel może być jednak wskazany – możliwe jest zatem doprecyzowanie na co dokładnie nasze pieniądze zostaną przekazane, czy na działalność statutową, czy na pomoc konkretnej osobie, która widnieje na wykazie naszych podopiecznych.

Warto być precyzyjnym, bo podanie błędnego numeru konta lub błędnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).

Kto przekazuje 1%

W deklaracji podatkowej wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Przekazanie odbywa się na rachunek tej organizacji pożytku publicznego, która została wskazana.

Maksymalna kwota, jaką podatnik może przekazać wynosi 1% podatku. W deklaracji podatkowej można przekazać jednak również kwotę niższą. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz – w każdej składanej deklaracji może również przekazać 1% podatku wykazanego w tej deklaracji – na rzecz innej organizacji pożytku publicznego.

Naczelnik „skarbówki” przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

Zatem zeznanie musi być złożone do:

30 kwietnia 2020 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38

31 stycznia 2020 r. – PIT 28

Korekta musi być złożona:

31 maj 2020 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38

28 luty 2020 r. - PIT 28

Podatek musi być zapłacony w całości do:

2 lipca 2020 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38

2 czerwca 2020 r. - PIT 28

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. W przypadku Fundacji Zbieramy Razem pieniądze te pozwalają się realizację wielu przedsięwzięć związanych w potrzebami naszych podopiecznych. Szczegółowy wykaz komu, ile i na konkretnie na co przeznaczyliśmy pieniądze dostępny jest na stronie fundacji www.zbieramyrazem.org

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera