KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Informacje Podatkowe
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Ministerstwo wprowadziło nowy formularz PIT-OP skierowany do emerytów.

Emeryci - będą mogli teraz łatwo przekazać jeden procent podatku wybranej organizacji. Teraz wystarczy, że wypełnią formularz PIT-OP i przekażą go fiskusowi w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz jest prosty w wypełnieniu, wystarczy że podasz swój pesel, imię i nazwisko, adres urzędu skarbowego i nr KRS 0000 518 797 organizacji pożytku publicznego oraz go podpiszą.

Świadome służenie innym to nie tylko większa szansa na przetrwanie ludzkości, ale to również okazja do nadania swojemu życiu głębszego sensu. Pomagając potrzebującym każdy z nas wzbudza w sobie nowe pokłady życiowej energii i poznaje czym jest naturalne poczucie spełnienia. Spełnienia, bo pomaganie, jak świat światem, stało się nieodłączną potrzebą każdego człowieka. Toteż z nieukrywaną satysfakcją, przeogromną potrzebą wynikającą wprost z naszych gorących serc, Zarząd Fundacji Zbieramy Razem z siedzibą w Gdańsku kieruje do Państwa serdeczne

p o d z i ę k o w a n i e

za obdarzenie nas swoim ogromnym zaufaniem i przekazanie swojego 1 procenta ze swojego dochodu za 2016 rok. Gdy zaczynaliśmy robić to, co robimy, nasze główne cele obracały się wokół tego, co możemy dać z siebie innym. Chcieliśmy stworzyć fundację na miarę potrzeb, choć wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z mnogości tych potrzeb. I z tego faktu również, że potrzeby naszych podopiecznych spotkają się z tak ogromną życzliwością i zrozumieniem z Państwa strony.

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się składając deklarację roczną. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2016 r. na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W pozostałych przypadkach przekazywania darowizn np. poprzez portale internetowe które prowadzą firmy, spółki które nie mają nic wspólnego z organizacjami realizującymi cele społeczne, niestety nie ma takiej możliwości.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera