fbpx
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Deklarację PIT-36/PIT-36S w roku 2018 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.

Jeżeli wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę – podatnicy złożą jedynie PIT-37/PIT-37S. Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na PIT-36/PIT-36S.

PIT-36/PIT-36S dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%). Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36/PIT-36S), a drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28/PIT-28S). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe - dla każdej działalności odrębnie.

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 22 stycznia 2018 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 22 stycznia 2018 r. i wskazały w nich, że za rok 2018 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2019 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2018 rok deklarację PIT-36L.

PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS za 2018 rok rozliczysz w poniższych programach: 

    

Druki Do Pobrania:

Formularz:

PIT-36/PIT-36S (750 KB)

PIT-36L/PIT-36LS (750 KB)

Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-36 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Pamiętaj rozlicz swój PIT-36/PIT-36S i odpisz 1 procent podatku na naszą organizację wpisując KRS 0000 518 797.
Nasza Fundacja zebrane środki przekazuje na pomoc podopiecznym.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera