KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - przekaż 1 procent podatku
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Deklaracja PIT-28/PIT-28S: ryczałt ewidencjonowany

Deklarację PIT-28/PIT-28S wypełniasz z tytułu:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny). 

PIT-28/PIT-28S a łączne opodatkowanie z małżonkiem

Deklaracji PIT 28 nie złożysz łącznie z małżonkiem. Nie ma możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie rozliczający przychody ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy składają niezależnie dwie deklaracje PIT 28/PIT-28S.

Opodatkowanie ryczałtem wyłącza możliwość rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem. Wyjątkiem jest rozliczenie przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

Do opodatkowania ryczałtem stosuje się odliczenia od dochodu i od podatku. Łącznie z deklaracją złożysz zatem również PIT O, PIT D.

Termin Rozliczenia:

Po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) w terminie do 1 lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28 opis deklaracji za 2020 rok

Deklaracja PIT-28/PIT-28S służy rozliczeniu rocznemu podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Druk złożyć należy zarówno w przypadku rozliczania przychodów działalności gospodarczej, jak również wspólników spółki cywilnej i jawnej. Druk składają również rozliczający najem, dzierżawę, podnajem i poddzierżawę.

PIT-28/PIT-28S za 2020 rok rozliczysz w poniższych programach do pobrania z naszej strony zupełnie za darmo

      

Druk PIT-28/PIT-28S Do Pobrania:

Formularz:

  PIT-28/PIT-28S (16) (490 KB)

 

Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-28/PIT-28S na rzecz organizacji pożytku publicznego. Pamiętaj rozliczając swój PIT-28/PIT-28S nie zapomnij odpisać 1 procent podatku na naszą organizację wpisując KRS 0000 518 797 Fundacji Zbieramy Razem.
Nasza Fundacja zebrane środki przekazuje na pomoc podopiecznym.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera