KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Gromadzimy środki na dopłatę do zakupu sprzętu medycznego, protez, wózków inwalidzkich itp. dla naszych podopiecznych.
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Program składek pracowniczych Payroll Giving

Składki pracownicze, skarbonka symbolizuje drobne wpłaty Program składki pracowniczej - Payroll Giving jest sposobem wspierania wybranych przez pracowników firm czy instytucji różnego rodzaju akcji charytatywnych czy wspierania podopiecznych naszej fundacji. Metoda ta polega na współpracy danego przedsiębiorstwa z Fundacją Zbieramy Razempracownicy firmy deklarują comiesięczne wsparcie niewielką kwotą wybrane działania naszej Fundacji.

Każda firma czy instytucja może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz Fundacji Zbieramy Razem. Payroll to deklaracja pracowników firmy lub instytucji o  przekazywaniu na rzecz Naszej Organizacji Charytatywnej w  regularny sposób (na  przykład co  miesiąc) części ich  przychodów (np. "końcówki" pensji, stałej kwoty, stałego procentu). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania co  miesiąc dowolnej części swojej pensji na  konto Fundacji. Dział księgowości i kadr firmy uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od  poborów i  przekazując ją bezpośrednio Fundacji  w formie dotacji celowej. W  każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub  jej  przeznaczenie. Darowizny prywatne (osób fizycznych) na rzecz Fundacji podlegają odpisom od podstawy opodatkowania do  maksymalnej wysokości 6% przychodów.

Przykład:
Jeżeli wypłata wynosi  2.236,60 zł netto, wówczas końcówką przelewaną co miesiąc, systematycznie na  konto Fundacji Zbieramy Razem może być: 0,60 gr., 6,60 zł. czy 36,60 zł.

Możesz zadeklarować przekazywanie co miesiąc drobnej, dowolnej kwoty pieniężnej, odliczanej od pensji, niekoniecznie „końcówka”

Dla Państwa wygody:
wystarczy wypełnić deklarację z informacją o wysokości darowizny i przekazać ją do działu kadr w Twojej firmie.
Na koniec roku otrzymasz zestawienie wszystkich wpłat, których sumę możesz odliczyć od podatku.

WSPÓLNIE:
Twoja firma może także zadeklarować wielokrotność kwoty zebranej od pracowników.

  PayRoll deklaracja pracownika

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera