KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - 1 % podatku na leczenie podopiecznych
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Jesteś gotowy by zostać E-Wolontariuszem?

Wystarczy, że masz trochę wolnego czasu, głowę pełną pomysłów i dużo entuzjazmu. Więcej szczegółów tutaj....
Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2021 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2021 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem. Środki przeznaczane na refundację potrzeb podopiecznych są pozyskiwane zarówno z darowizn jak i pochodzących z 1 procenta podatków przekazanych na poszczególnych podopiecznych.

Data Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
11.01.2021  Nikodem Konior Zakup okularów korekcyjnych 405,00 zł
13.01.2021 Klaudia i Kuba Mistarz Terapia logopedyczna (FV/2020/192) 480,00 zł
14.01.2021 Zagroba Dawid Zakup leków i środki higieny (24/2021/P) 256,80 zł
15.01.2021 Boroński Adam Zakup leków (387/2020) 163.44 zł
19.01.2021 Zarożny Jerzy Zakup leków(22/2021) 368,56 zł
20.01.2021 Boroński Adam Zakup elektrod enzymatycznych (90/2021) 750,00 zł
21.01.2021 Marcelina Haska Pomoc społeczna 500,00 zł
21.01.2021 Milena Warchoł Pomoc społeczna 150,00 zł
26.01.2021 Zuzanna Ciesielska Zakup kremów na blizny (FVPP/03/2021/01/0006) 180,00 zł
28.01.2021 Dawid Zagroba Rehabilitacja (05/2020) 300,00 zł
29.01.2021 Małgorzata Turkiewicz Pomoc Społeczna 1 000,00 zł
01.02.2021 M.K. Zakup diet oraz pomoc socjalna przy leczeniu onkologicznym (uchwała zarządu) 1 194,19 zł
08.02.2021 Klaudia Wojdak Transport Medyczny i rehabilitacja (007/02/21/POL; 1/02/2021) 5 000,00 zł
08.02.2021 Zagroba Dawid Zakup Leków (69/2021/P) 248,68 zł
08.02.2021 Bartosz Łęcki Rehabilitacja (24/2021) 2 703,00 zł
08.02.2021 Boroński Adam Zakup leków (48/2021) 137,32 zł
08.02.2021 Kuba Mistarz Usługa ortodontyczna  1 750,00 zł
12.02.2021 Adam Boroński Zakup elektrod enzymatycznych (469/2021) 450,00 zł
12.02.2021 Aneta Drapała Zajęcia z rehabilitacji (16/2021) 950,00 zł
22.02.2021 Tymon Pankowski Zakup urządzenia do integracji sensorycznej 179,99 zł
24.02.2021 Izabela Stanisławska Pomoc społeczna uchwała nr 2/2021 500,00 zł
24.02.2021 Małgorzata Turkiewicz Pomoc społeczna uchwała nr 2/2021 500,00 zł
24.02.2021 Marcelina Haska Pomoc społeczna uchwała nr 2/2021 500,00 zł
25.02.2021 Tymon Pankowski Zakup pościeli obciążeniowej (2021/02/202) 189,00 zł
01.03.2021 A.W. Zakup żywności i artykułów AGD  453,95 zł
01.03.2021 Tymon Pankowski Diagnoza kliniczna (66/PPP/01/2021) 1 030,00 zł
01.03.2021 M.K. Zapomoga (uchwała nr 3/2021 1 000,00 zł
04.03.2021 Milena Warchoł Pomoc socjalna zwrot kosztów dojazdu na rehabilitację 150,00 zł
04.03.2021 Kuba i Klaudia Mistarz  Fizjoterapii (2020/215)  420,00 zł
08.03.2021 Zarożny Jerzy Częściowa refundacja leków (91/2021;92/2021)

200,00 zł

11.03.2021 Nina Zuzo Zabiegi rehabilitacyjne (63/03/2021)

1 040,00 zł

11.03.2021 Mariusz Melesa Urządzenie rehabilitacyjne (FA/105/2021)

2 600,00 zł

 23.03.2021  Klaudia Wojtak  Zakup wózka higienicznego, rehabilitacja, wynajem łóżka szpitalnego

3 584,79 zł

23.03.2021 Tymon Pankowski Zakup urządzeń do integracji sensorycznej

426,00 zł

23.03.2021 Tymon Małecki Zakup lekarstw i porada lekarska refundacja

318,58 zł

27.03.2021 Małgorzata Turkiewicz  Pomoc socjalna

500,00 zł

28.03.2021 A.K. Pomoc socjalna 

2000,00 zł

29.03.2021 Kinga Radziejewska Rehabilitacja Neuron ( 0465/2021)

1680,00 zł

29.03.2021 Katarzyna Misieczko Zakup urządzeń medycznych

723,00 zł

29.03.2021 Dawid Zagroba Zakup lekarstw

260,73 zł

01.04.2021 M. M. Pomoc Społeczna

400,00 zł

02.04.2021 Milena Warchoł Pomoc społeczna koszty dojazdu na rehabilitację

100,00 zł

04.04.2021 Kuba i Klaudia Mistarz Rehabilitacja dzieci

8640,00 zł

06.04.2021 Boroński Adam Elektrody enzymatyczne

600,00 zł

09.04.2021 Dawid Zagroba Zakup środków czystości ( FV/00052/2/2021)

306,77 zł

12.04.2021 Tymon Pankowski Zajęcia z integracji sensorycznej (1/03/2021)

150,00 zł

13.04.2021 E. S. Zakup lekarstw i wizyta lekarska (02/04/21; 0901/P/4252/21)  422,50 zł
13.04.2021 Małgorzata Turkiewicz Zakup Lekarstw (383/2921) 219,50 zł
16.04.2021 Zuzanna Ciesielska Zakup kremu na blizny (FVPP/03/2021/04/0001) 120,00 zł
19.04.2021 Zuzanna Ciesielska Zakup komputera do nauki zdalnej. 2999,00 zł
19.04.2021 Klaudia Wojtak Wynajem łózka rehabilitacyjnego 163,00 zł
19.04.2021 Kuba Mistarz Usługi ortodontyczne 250,00 zł
21.04.2021 Klaudia Wojtak Rehabilitacja domowa 1200,00 zł
21.04.2021 Klaudia i Kuba Mistarz Rehabilitacja dzieci 560,00 zł
23.04.2021 Klaudia i Kuba Mistarz Rehabilitacja dzieci  500,00 zł
29.04.2021 Tymon Małecki Pomoc społeczna na zakup leków, butów ortopedycznych, specjalnej diety. 795,44 zł
10.05.2021 Tymon Pankowski Zakup fotelika dla osoby z niepełnosprawnością 849,90 zł
11.05.2021 Tymon Pankowski Zajęcia z integracji sensorycznej (1.04.2021) 300,00 zł
17.05.2021 Marcelina Haska Pomoc Społeczna 500,00 zł
20.05.2021 Klaudia Wojtak Rehabilitacja FV 3/04/2021 1200,00 zł
20.05.2021 Klaudia Wojtak Łóżko Rehabilitacyjne FV 0281/05/2021 163,00 zł
25.05.2021 Adam Boroński Zakup Leków (179/2021) 167.66 zł
25.05.2021 Tymon Pankowski Porada neurologiczna (F/020/05/21) 180,00 zł
25.05.2021 Tymon Małecki Zakup leków ( 1277/2021) 119,40 zł
01.06.2021 Milena Warchoł Pomoc socjalna na koszty dojazdów na rehabilitację 120,00 zł
08.06.2021 Oliwier Ołownia Zakup Wkładek ort. (73/2021) 120,00 zł
08.06.2021 Zuzanna Ciesielska Zakup opatrunków (417/2021) 101.90 zł
10.06.2021 Boroński Adam Zakup elektrod (1679/2021) 300,00 zł
15.06.2021 Jan Janicki Pomoc Socjalna 2000,00 zł
16.06.2021 Marcelina Haska Pomoc Socjalna 500,00 zł
16.06.2021 Paweł Marchewka Dofinansowanie do naprawy wózka (63/06/2021) 198,00 zł
21.06.2021 Tymon Pankowski Zajęcia z rehabilitacji sensorycznej 3/05/2021 150,00 zł
21.06.2021 Adam K. Pomoc socjalna realizacja uchwały 1000,00 zł
22.06.2021 Marek Kaznowski Turnus rehabilitacyjny ADL 10 (2306/2021/NWR) 10 300,20 zł
24.06.2021 Klaudia Wojtak Łóżko rehabilitacyjne FV 0312/06/2021 163,00 zł
24.06.2021 Klaudia Wojtak Turnus rehabilitacyjny FA/2/06/2021/S 7400,00 zł
29.06.2021 Tymon Małecki Zakup Leków (336/6/2021/P) 515,16 zł
13.07.2021 Klaudia Wojtak Turnus rehabilitacyjny (13/06/2021/S) 5750,00 zł
13.07.2021 Jan Janicki Pomoc Socjalna 1000,00 zł
19.07.2021 Tymon Pankowski Dofinansowanie do turnusu 1225,00 zł
19.07.2021 Milena Warchoł zwrot za dojazdy na leczenie i regulację implantów 331,30 zł
05.08.2021 Klaudia i Kuba Mistarz Fizjoterapia (2021/89) 560,00 zł
05.08.2021 Klaudia i Kuba Mistarz Rehabilitacja (4/07/2021) 700,00 zł
05.08.2021 Turkiewicz Małgorzata Pomoc socjalna 120,00 zł
05.08.2021 Dawid Zagroba Rehabilitacja (63/7/2021) 314,00 zł
05.08.2021 E. B Zakup leków  338,60 zł
09.08.2021 Adam Boroński Zakup Elektrod   300,00 zł
09.08.2021 Tymon Małecki Pomoc Socjalna na zakup leków i obuwia  400,00 zł
10.08.2021 E. B. Zakup Leków 88,37 zł
10.08.2021 Klaudia Wojtak Wynajem łóżka rehabilitacyjnego 163,00 zł
11.08.2021 Tymon Pankowski Zajęcia z integracji sensorycznej 300,00 zł
17.08.2021 Jan Janicki Pomoc społeczna 1000,00 zł
18.08.2021 E.B. Zakup leków i środków higieny 259,66zł
18.08.2021 Milena Warchoł Zakup uchochwytów do procesora słuchu 63,00 zł
18.082021 Dominik Wojewódzki Zakup obuwia ortopedycznego do szyny Mitchella 985,01 zł
18.08.2021 Kuba i Klaudia Mistarz Fizjoterapia oraz usługa stomatologiczna 670,00 zł
18.08.2021 E. B.  Dopłata do wózka i podpórka do WC 320,99 zł
23.08.2021 E. B. Zakup środków higieny, dopłata do przystosowania pomieszczeń 5700,00 zł
03.09.2021 Bartosz Łęcki Rehabilitacja domowa (drenaż autogeniczny) 2100,00 zł
03.09.2021 Barbara Hinca Pomoc Społeczna 500,00zł
03.09.2021 Klaudia Wojtak Fizjoterapia domowa 2200,00 zł
06.09.2021 E. B. Zakup lekarstw i środków higieny, przystosowanie pomieszczeń Łazienki dla osoby z niepełnosprawnością. 1070,00 zł
06.09.2021 Jan Janicki Urządzenie monitorujące poziom cukru 1248,70 zł
13.09.2021 Dawid Zagroba Dofinansowanie do windy ( FS-2/21/DZWA/09 45600,00 zł
20.09.2021 Klaudia Wojtak Wynajem łóżka rehabilitacyjnego 163,00 zł
20.09.2021 Małgorzata Turkiewicz Pomoc społeczna 500,00 zł
21.09.2021 Wojciech Dalka Wizyta lekarska 250,00 zł
21.09.2021 Milena Warchoł zapomoga 250,00 zł
01.10.2021 Tymon Małecki Zakup leków 265,00 zł
04.10.2021 E.B. Zakup leków i dofinansowanie do zakupu środków higieny. 404,57 zł
04.10.2021 Tymon Pankowski pomoc socjalna 400,00 zł
04.10.2021 Wojciech Kołodziejczyk Faktura 18/09/2021 Wózek Elektryczny 6774,00 zł
05.10.2021 Adam Boroński Zakup Elektrod 600,00 zł
12.10.2021 Turkiewicz Małgorzata Zakup leków 109,60 zł
12.10.2021 Adam Boroński Zakup Elektrod 275,00 zł
12.10.2021 Klaudia Wojtak Fizjoterapia Domowa 1200,00 zł
14.10.2021 Paulina Haska pomoc socjalna 1000,00 zł
14.10.2021 Klaudia Wojtak Wynajem łóżka rehabilitacyjnego 163,00 zł
18.10.2021 Beata Kopka Zakup Aparatów słuchowych 1700,00 zł
22.10.2021 Kuba Mistarz Usługi Ortodontyczne 750,00 zł

Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2020 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2020 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem. Środki przeznaczane na refundację potrzeb podopiecznych są pozyskiwane zarówno z darowizn jak i pochodzących z 1 procenta podatków przekazanych na poszczególnych podopiecznych.

Data Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
07.01.2020 Antoni Gołąbek Rehabilitacja (fakt. 84/2019) 600,00 zł
09.01.2020 Irena Mucha Zakup leków (590/2019) 307,17 zł
09.01.2020 Antoni Gołąbek Rehabilitacja (fakt. 71/2020) 255,00 zł
09.01.2020 Antoni Gołąbek Rehabilitacja (fakt. 23/12/2020) 1 200,00 zł
22.01.2020 Podwysocki Terapia integracji sensorycznej (f. 1/01/2020/Z) 160,00 zł
22.01.2020 Dawid Zagroba Zakup Leków (f. 22/2020/P;f. 21/2020/P) 343,66 zł
31.01.2020 Kuba i Klaudia Mistarz Terapia (faktura 2/2020) 1 500,00 zł
31.01.2020 Antoni Gołąbek Rehabilitacja (9/01/2020) 1 100,00 zł
03.02.2020 Kuba Mistarz Rehabilitacja (000065/20/AM) 480,00 zł
04.02.2020 Zuzanna Ciesielska Pomoc socjalna 400,00 zł
04.02.2020 Milena Warchoł Ładowarka do baterii implantów słuchowych 500,00 zł
05.02.2020 Piotr Pielach Akumulator do wózka (f. 153/12/2019) 571,00 zł
05.02.2020 Antoni Gołąbek Fizjoterapia domowa (f. 13/01/2020) 270,00 zł
10.02.2020 H.S. Konsultacja audiologiczna (KATFV/2020/000895) 150,00 zł
12.02.2020 Marcelina Haska Pomoc socjalna 500,00 zł
12.02.2020 Bartosz Łęcki Rehabilitacja (14/2020) 2150,00 zł
12.02.2020 Antoni Gołabek Terapia neurologiczna (32/01/2020) 700,00 zł
17.02.2020 Antoni Gołabek Rehabilitacja Ogólnorozwojowa (03/02/2020) 890,00 zł
17.02.2020 Dawid Zagroba Zakup środków higieny (00024/02/2020) 485,74 zł
17.02.2020 B.P. Badania specjalistyczne (41/R/JASK/2020) 249,00 zł
20.02.2020 Izabela Stanisławska Pomoc socjalna 670,00 zł
20.02.2020 Turkiewicz Małgorzata Pomoc Socjalna 500,00 zł
02.03.2020 Milena Warchoł Ubezpieczenie procesora mowy 933,00 zł
02.03.2020 Turkiewicz Małgorzata Pomoc socjalna 500,00 zł
04.03.2020 Kuba Mistarz Rehabilitacja (000222/20/AM) 240,00 zł
11.03.2020 Małgorzata Turkiewicz Zakup leków (275/2020) 98,80 zł
12.03.2020 Antoni Gołąbek Rehabilitacja (F. 08/02/2020; F. R/310/20) 1 720,00 zł
13.03.2020 Klaudia i Kuba Mistarz Rehabilitacja (FV/2020/50) 1 500,00 zł
13.03.2020 Barbara Hinca Opieka kompleksowa nad osobą niesamodzielną 1 000,00 zł
13.03.2020 Antoni Gołąbek Fizjoterapia domowa (13/02/2020) 1 215,00 zł
16.03.2020 Oliwier Ołownia Pomoc socjalna 2 000,00 zł
19.03.2020 Irena Mucha Zakup leków (faktura 83/2020) 473,97 zł
19.03.2020 Milena Warchoł Ubezpieczenie procesora mowy (03/14605/20) 960,00 zł
25.03.2020 Antoni Gołąbek Terapia neurologopedyczna (21/02/2020) 900,00 zł
25.03.2020 Milena Warchoł Rożki do procesora dźwięku (36/03/2020) 282,66 zł
30.03.2020 Podwysocki Terapia integracji sensorycznej (f. 11/02/2020/Z) 320,00 zł
03.04.2020 Maksymilian Robakowski Zakup leku (1627/2020) 810,00 zł
03.04.2020 Antoni Gołąbek Terapia domowa (5/03/2020; 25/03/2020) 705,00 zł
07.04.2020 Zuzanna Ciesielska Krem do blizn poparzeniowych (132/03/2020) 240,00 zł
15.04.2020 Barbara Hinca Opieka kompleksowa nad osobą niesamodzielną 1 000,00 zł
15.04.2020 Adam Boroński Zakup zestawów infuzyjnych i elektrod enzym. 1 779,60 zł
16.04.2020 A.W. Pomoc Socjalna 500,00 zł
17.04.2020 Dawid Zagroba Zakup leków (296/2020/P) 299,90 zł
21.04.2020 Antoni Gołąbek Zakup leków (1219/2020/721) 545,73 zł
21.04.2020 Marcelina Haska Zapomoga na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 1 000.00 zł
30.04.2020 Milena Warchoł Terapia Neurologopedyczna (fakt. 2/4/2020) 1 000.00 zł
04.05.2020 G.S. Zaadaptowanie pomieszczeń dla osoby niepełnosprawnej (1/04/2020) 18 500.00 zł
04.05.2020 Antoni Gołąbek Pomoc socjalna 2 000,00 zł
15.05.2020 Barbara Hinca Opieka kompleksowa nad osobą niesamodzielną - (18/05/2020) 1 000,00 zł
15.05.2020 A.W. Zakup sprzętu ortopedycznego F 030/05/2020; 032/05/2020) 262,00 zł
19.05.2020 Emilia Marciniak Zakup rowerka rehabilitacyjnego (87/MAG/05/2020) 2 099,00 zł
27.05.2020 Klaudia Ii Kuba Mistarz Terapia - Elektrosymulacja (fak. 2/05/2020) 720,00 zł
27.05.2020 A.W. Zakup Pralki dla osoby niepełnosprawnej 1 798,00 zł
04.06.2020 Antoni Gołąbek Fizojoterapia (07/05/2020) 400,00 zł
04.06.2020 Milena Warchoł Zwrot kosztów podróży 306,44 zł
05.06.2020 Hinca Barbara Opieka kompleksowa nad osobą niesamodzielną 1 000.00 zł
10.06.2020 Antoni Gołąbek Pomoc socjalna 4 000.00 zł
10.06.2020 A.P. Pomoc Socjalna 200,00 zł
10.06.2020 Zuzanna Cisielska Zaliczka na zakup odzieży kompresyjnej 1 893,99 zł
15.06.2020 Bartosz Ołownia Pomoc Socjalna zakup butów ortoped. 145,00 zł
17.06.2020 Milena Warchoł Hipoterapia (fakt. 8/2020) 400,00 zł
18.06.2020 Adam Boroński Elektrody Enzymatyczne (fak. 1795/2020) 1 200,00 zł
26.06.2020 Małgorzata Turkiewicz Zakup Leków ( faktura nr 749/2020) 104,70 zł
26.06.2020 Klaudia i Kuba Mistarz Terapia psychologiczna (f. 37/2020) 1 500,00 zł
26.06.2020 Paweł Marchewka Naprawa Wózka Inwalidzkiego (f.65/06/2020) 980,00 zł
26.06.2020 Klaudia Mistarz Usługi rehabilitacyjne p.s. (f. 26/2020) 1 950 zł
03.07.2020 Jerzy Zarożny Zakup Leków (195/2020) 207,95 zł
03.07.2020 Zagroba Dawid Zakup Leków (402/2020/P 349,14 zł
03.07.2020 Zuzanna Ciesielska Zakup odzieży kompresyjnej na poparzenia (2276/CK/2020) 5 893,99 zł
08.07.2020 Zarożny Jerzy Zakup Leków (207/2020) 404,56 zł
08.07.2020 Kuba Mistarz Pomoc socjalne - leczenie specjalistyczne, ortodontyczne 3 200,00 zł
08.07.2020 Adam Boroński Zakup Leków (195/2020) 239,89 zł
08.07.2020 Oliwier Ołownia Pobyt w ośrodku Ottobock przygotowanie dziecka do obsługi protezy 871,63 zł
09.07.2020 Klaudia i Kuba Mistarz Rehabilitacja (4/06/2020) 500,00 zł
16.07.2020 Kuba Mistarz Rehabilitacja (30/2020) 1 950,00 zł
16.07.2020 Hanna Radek Turnus rehabilitacyjny (FA/859/2020) 2 000,00 zł
17.07.2020 Zarożny Jerzy Zakup Leków 430.00 zł
24.07.2020 Barbara Hinca Opieka kompleksowa nad osobą niesamodzielną 450,00 zł
24.07.2020 Milena Warchoł Zakup akcesorium do procesora mowy 93,00 zł
31.07.2020 Milena Warchoł Zakup akcesorium do procesora mowy 131,00 zł
11.08.2020 Bartosz Łęcki Rehabilitacja Ruchowa 2223,00 zł
11.08.2020 Małgorzata Turkiewicz Rehabilitacja kriokomora 430,00 zł
11.08.2020 Kuba Mistarz Rehabilitacja 1 450,00 zł
11.08.2020 Jerzy Zarożny Zakup Leków 407,00 zł
11.08.2020 A.W. Zakup Leku 560.00 zł
11.08.2020 Kuba Mistarz Rehabilitacja (rach. 88/2020) 1 200,00 zł
21.08.2020 Tomasz Karpus Akcesoria do aparatów słuchowych (wkładki) fv/GDYWE/20/0235 92,00 zł
24.08.2020 A.W. Pomoc socjalna na zakup leków - uchwała 200,00 zł
25.08.2020 Adam Boroński Zbiornik insuliny do pompy 79,20 zł
31.08.2020 Jerzy Zarożny Zakup leków 445,42 zł
03.09.2020 Mariusz Melessa Dopłata do wózka (FA/47812020) 3 000,00 zł
12.09.2020 Łukasz Jędruszak Zaliczka na operację fibrotomii (uchwała) 4500,00 zł
14.09.2020 Milena Warchoł Zakup uchwytów na procesor mowy (proforma 10347) 51,00 zł
14.09.2020 Dawid Zagroba Zakup środków czystości (f00213/022020) 315,79 zł
15.09.2020 Milena Warchoł Zwrot kosztów przejazdu na regulację implantów, oraz usługa regulacji (uchwała) 697,12 zł
15.09.2020 Dawid Zagroba Zwrot kosztów dojazdów. (uchwała) 220,00 zł
30.09.2020 Adam Boroński Testy paski dopłata (290/2020) 26,40 zł
30.09.2020 Dawid Zagroba Środki higieny (595/2020;596/2020) 346,42 zł
30.09.2020 Adam Boroński Elektrody enzymatyczne (2617/2020) 750,00 zł
01.10.2020 E.B. Podpórka rehabilitacyjna (422.09/2020) 539,00 zł
12.10.2020 Małgorzata Turkiewicz Zapomoga 2000,00 zł
12.10.2020 B.B. Fotelik (32/FR/10/2020 685,00 zł
12.10.2020 Jerzy Zarożny Zakup leków (343/2020) 372.42 zł
13.10.2020 Marcelina Haska Pomoc społeczna 500,00 zł
21.10.2020 Mistarz Kuba Pomoc społeczna 475,70 zł
21.10.2020 Bartosz Łęcki Rehabilitacja Ruchowa (293/2020) 1320,00 zł
21.10.2020 Mistarz Klaudia Zabiegi Elektrostymulacja (2/10/2020) 720,00 zł
30.10.2020 Zagroba Dawid Lekarstwa (695/2020) 208.80 zł
30.10.2020 Zarożny Jerzy Lekarstwa (407/2020) 370,74 zł
30.10.2020 Boroński Adam Zakup lekarstw (319/2020;321/2020;323/2020) 300,20 zł
30.10.2020 Boroński Adam Zestaw Infuzyjny (000141/10/2020) 540,00 zł
10.11.2020 Zuzanna Ciesielska Zestaw maści na blizny pooparzeniowe 180,00 zł
10.11.2020 Klaudia i Kuba Mistarz Terapia logopedyczna 360,00 zł
10.11.2020 Marcelina Haska Zapomoga 500,00 zł
12.11.2020 Wojciech Dalka Konsultacja lekarza specjalisty 150,00 zł
15.11.2020 Jacek Zagórski sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej 3710,00 zł
20.11.2020 Małgorzata Turkiewicz Zakup Leków (1320/2020) 139,60 zł
30.11.2020 Dawid Zagroba Zakup leków i środków higieny (797/2020/p 301,49 zł
30.11.2020 Bartosz Łęcki Rehabilitacja Ruchowa (330/2020) 2439,00 zł
04.12.2020 Małgorzata Turkiewicz Pomoc socjalna 300,00 zł
04.12.2020 Marlena Warchoł Pomoc socjalna 250,00 zł
04.12.2020 Podopieczni i beneficjenci fundacji zakup inhalatorów oraz pulsoksymetrów (pomoc w leczeniu Covid-19)

6497,00 zł

07.12.2020 Dawid Zagroba Rehabilitacja Ruchowa (3/2020)

300,00 zł

07.12.2020 Maja Tumidajewicz zakup aparatów słuchowych (FV/GRAPO/20/0216)

5700,00 zł

08.12.2020 Kuba Mistarz Usługa ortodoncyjna (81/20; 78/20)

1750,00 zł

10.12.2020 Łukasz Jędruszek Turnus rehabilitacyjny (FS 2126/2020) 10470,00 zł
11.12.2020 Jacek Zagórski Dofinansowanie - Wózek inwalidzki (103/2020)

3900,00 zł

12.12.2020 Beneficjenci fundacji Paczki żywnościowe 4731,70 zł
21.12.2020 Dawid Zagroba Rehabilitacja (03/2020) 300,00 zł
21.12.2020 Henryk Jabłoński Dofinansowanie do turnusu 400,00 zł
21.12.2020 Beneficjenci fundacji środki czystości i higieny 25 470,90 zł

Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2019 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2019 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem. Środki przeznaczane na refundację potrzeb podopiecznych są pozyskiwane zarówno z darowizn jak i pochodzących z 1 procenta podatków przekazanych na poszczególnych podopiecznych.

Data Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
02.01.2019 Piotr Pielach Turnus Rehabilitacyjny 1 000,00 zł
09.01.2019 Adam Boroński Sensory Free Style 1 100,00 zł
15.01.2019 Andrzej Jabłoński Zabiegi rehabilitacyjne (faktura 7/2018/12) 680,00 zł
15.01.2019 Andrzej Wlaźlak materac p.odleżynowy naprawa wózka (00915/2018/12) 1680,00 zł
15.01.2019 Laura Zajączkowska zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego 2299,00 zł
24.01.2019 Podwysoccy Terapia Integracji sensorycznej dwojga dzieci (3/01/2019/Z) 500,00 zł
24.01.2019 Katarzyna Misieczko Serwis urządzenia Accu Chek Combo 184,67 zł
24.01.2019 Zuzanna Masternak Rehabilitacja turnus- dopłata 900,00 zł
24.01.2019 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Uśnice Zakup Kuchni elektrycznej do pracowni kulinarnej 1125,94 zł
30.01.2019 Małgorzata Turkiewicz Zakup leków wizyta lekarska 376,90 zł
04.02.2019 Ośrodek w Uśnicach Zakup farb i elementów hydraulicznych 319,39 zł
04.02.2019 Dawid Zagroba Zakup leków 261,16 zł
06.02.2019 Bartosz Łęcki Rehabilitacja ruchowa 1458,00 zł
11.02.2019 Hanna Radek Rampa podjazdowa do wózka 678,00 zł
13.02.2019 Artur Kosiniak Zakup Leków 362,55 zł
13.02.2019 Podwysoccy Terapia Integracji sensorycznej dwojga dzieci 400,00 zł
13.02.2019 Klaudia i Kuba Mistarz Rehabilitacja specjalistyczna 9506,00 zł
17.02.2019 Andrzej Wlaźlak Zabiegi rehabilitacyjne 340,00 zł
17.02.2019 Artur Kosiniak Zakup Leków 331,67 zł
25.02.2019 Małgorzata Turkiewicz Zakup leków 99,80 zł
04.03.2019 Katarzyna Misieczko Zakup zestawów infuzyjnych (pro. 0007/2019) 364,50 zł
07.03.2019 Artur Kosiniak Rehabilitacja domowa 640,00 zł
11.03.2019 Zagroba Dawid Zakup Leków 215,97 zł
18.03.2019  Podwysoccy  Terapia Integracji sensorycznej dwojga dzieci (4/03/2019/Z)

320,00 zł

29.03.2019 Tomasz Karpus Zakup Baterii (zk/1609/2019)

299,51 zł

04.04.2019 Artur Kosiniak Zakup Leków (1049AM2019)

381,84 zł

04.04.2019 Amelia Branczewska Turnus rehabilitacyjny (FA/467/2019)

5 135,00 zł

04.04.2019 Kinga Radziejewska Turnus rehabilitacyjny (FS 0495/2019)

4 100,00 zł

04.04.2019 Andrzej Wlaźlak Zabiegi rehabilitacyjne (F63/2019/02)

190,00 zł

10.04.2019 Marcelina Haska Zakup leków

647,41 zł

15.04.2019 Podwysoccy Terapia Integracji sensorycznej dwojga dzieci (2/04/2019/Z)

780,00 zł

23.04.2019 Andrzej Wlaźlak Zabiegi rehabilitacyjne (66/2019/03)

380,00 zł

23.04.2019 Adam Boroński Sensory (1441/2019; 1086)

550,00 zł

23.04.2019 Maksymilian Robakowski Zakup leków (1616/2019)

1620,00 zł

07.05.2019 Dawid Zagroba Dopłata do podnośnika (f 339/BR/05/2019 )

810,00 zł

08.05.2019 Aleksandra Muller Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego (FM/2019/05/034)

426,00 zł

09.05.2019 Nina Zuzo Rehabilitacja stacjonarna (14/04/2019)

880,00 zł

14.05.2019 Podwysoccy Terapia Integracji sensorycznej dwojga dzieci (13/05/2019/Z)

820,00 zł

14.05.2019 Adam Boroński Elektrody enzymatyczne , sensory, transmiter
(F 1779/2019)

2085,00 zł

14.05.2019 Andrzej Wlaźlak  Zabiegi rehabilitacyjne. (Faktura/19/2019/04)

95,00 zł

20.05.2019 Nikodem Konior Turnus Rehabilitacyjny (pro. 000002/2019) 

4100,00 zł

25.05.2019 Artur Kosiniak Zakup leków (faktura 1941AM2019)

379,34 zł

25.05.2019 Małgorzata Turkiewicz Zakup Leków (faktura 567/2019)

73,89 zł

04.06.2019 Maja Bianga Turnus rehabilitacyjny (112/04/2019)

3 620,00 zł

14.06.2019 Bartosz Łęcki Rehabilitacja ruchowa (200/2019)

2 260,00 zł

14.06.2019 Podwysoccy Terapia Integracji sensorycznej dwojga dzieci (8/06/2019/Z)

600,00 zł

14.06.2019 Zuzanna Ciesielska Zakup leków 

234,44 zł

28.06.2019 Artur Kosiniak Zakup leków (faktura 25871AM2019)

399,79 zł

09.07.2019 Marcelina Haska Pomoc socjalna na rehabilitację , zakup leków.

4 000,00 zł

09.07.2019 Amelia Branczewska Turnus rehabilitacyjny (faktura 1179/2019)

5 888,00 zł

09.07.2019 Andrzej Wlaźlak Przystosowanie pomieszczeń dla ON

5 038,00 zł

15.07.2019 Adam Boroński Zakup leków i transmitera

1159,17 zł

15.07.2019 Zuzanna Ciesielska Zakup leków oraz dermokosmetyków

221,16 zł

17.07.2019 G.K. Zakup leków (5675/2019)

198,77 zł

17.07.2019 A.W. Badania diagnostyczne RM (000054/2019/219)

405,00 zł

18.07.2019 Emilia Marciniak Rehabilitacja (FV/205/2019/07)

2 800,00 zł

18.07.2019 Zuzanna Ciesielska Zakup ubrań kompresyjnych (FP 01/07/2019)

3 762,72 zł

20.07.2019 A.P. Zakup monitora Komputerowego (nr CW/2019/07/33773)

1 099,00 zł

25.07.2019 Dawid Zagroba Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego (252/2019)

427,00 zł

25.07.2019 Dawid Zagroba Masaż leczniczy (18.2019) 440,00 zł
25.07.2019 Kuba i Klaudia Mistarz Rehabilitacja (18/07/2019)

2 500,00 zł

26.07.2019 Bartosz Łęcki Rehabilitacja ruchowa (261/2019)

2 757,00 zł

26.07.2019 Dawid Zagroba Zakup leków (485/2019/P)

245,53 zł

26.07.2019 Zuzanna Ciesielska Zakup dermokosmetyków oraz leków

479,84 zł

26.07.2019 Artur Kosiniak Zakup Leków (Faktura 2904AM2019)

437,34 zł

26.07.2019 Beata Gutman zakup aparatów słuchowych - dopłata

790,00 zł

12.08.2019 Kuba Mistarz Rehabilitacja Stacjonarna(559/2019/07AM)

1 265,00 zł

12.08.2019 Dawid Zagroba Rehabilitacja (22/2019)

440,00 zł

12.08.2019 Podwysoccy Terapia Sensoryczna (7/07/2019/Z)

360,00 zł

16.08.2019 Andrzej Wlaźlak Zabiegi rehabilitacyjne (58/2019/07)

380,00 zł

16.08.2019 Marcelina Haska Zabiegi rehabilitacyjne. 4 025,00 zł
04.09.2019 Kuba Mistarz Zabiegi rehabilitacyjne. (000100 i 000101/19/AM) 1 540,00 zł
17.09.2019 Marcelina Haska Pomoc socjalna na rehabilitację , zakup leków,  2 000,00 zł
17.09.2019 A.P. Pomoc socjalna na zakup odzieży dla dwojga dzieci 500,00 zł
20.09.2019 Małgorzata Turkiewicz Zakup sprzętu i leków (faktury 1020/2019; 1229/2019) 431,00 zł
26.09.2019 Andrzej Wlaźlak Zabiegi rehabilitacyjne (f. 12/2019/08) 285,00 zł
30.09.2019 Bartosz Łęcki Zabiegi rehabilitacyjne (f. 329/2019/08) 3 509,00 zł
30.09.2019 Adam Boroński Zakup Materiałów medycznych 991,12 zł
01.10.2019 Podwysoccy Terapia Sensoryczna (15/09/2019/Z) 460,00 zł
03.10.2019 Kuba Mistarz Rehabilitacja (000206/19/AM) 1 100 zł
08.10.2019 Dawid Zagroba Zakup Leków (678/2019/F) 260,43 zł
18.10.2019 Podwysoccy Diagnoza (9/9/FV/S/2019) 1 250,00 zł
22.10.2019 A.P. Pomoc socjalna na zakup odzieży dla dwojga dzieci 500,00 zł
22.10.2019 Marcelina Haska Zabiegi rehabilitacyjne. 2 000,00 zł
23.10.2019 Laura Zajączkowska Zakup urządzeń do terapii sensorycznej (2019/63) 3 100,80 zł
28.10.2019 Nina Zuzo Rehabilitacja Stacjonarna (13/10/2019) 1540,00 zł
12.11.2019 Kuba Mistarz Rehabilitacja (000321/19/AM) 880,00 zł
18.11.2019 Podwysoccy Terapia Sensoryczna (17/10/2019/Z) 360,00 zł
18.11.2019 Jurek Maria Zakup przedmiotów medycznych (F. FS 680/MED/2019 594,00 zł
28.11.2019 Oliwier Ołownia Zapomoga na zakup odzieży, zajęcia rehabilitacyjne 2000,00 zł
28.11.2019 Kinga Radziejewska Turnus rehabilitacyjny 4318,00 zł
06.12.2019 Dawid Zagroba Zakup Leków (804/2019) 358,80 zł
10.12.2019 Janusz Andruszkiewicz Pomoc Socjalna (uchwała 20/2019) 1050,00 zł
10.12.2019 Antoni Gołąbek Rehabilitacja (fakt. 1554/2019) 255,00 zł
10.12.2019 A.P. Pomoc Socjalna uchwała (20/2019) 500,00 zł
10.12.2019 Bartosz Łęcki Rehabilitacja ruchowa (444/2019) 1446,00 zł
16.12.2019 Boroński Adam Zakup materiałów medycznych (Uchwała nr 20) 948,09 zł
27.12.2019 Kuba Mistarz rehabilitacja (000507/19/AM) 550,00 zł
30.12.2019 Milena Warchoł Realizacja uchwały nr 20/2019 pomoc społeczna 1000,00 zł

Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2018 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2018 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem. Środki przeznaczane na refundację potrzeb podopiecznych są pozyskiwane zarówno z darowizn jak i pochodzących z 1 procenta podatków przekazanych na poszczególnych podopiecznych.

Data Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
05.01.2018 Karol Celiński Zakup łóżka rehabilitacyjnego wraz z materacem przeciwodleżynowym - temoaktywnym 4 358,00 zł
10.01.2018 Irena Mucha Zakup lekarstw 253,00 zł
10.01.2018 Barbara Hinca zapomoga na pokrycie kosztów ZOL 1 000,00 zł
10.01.2018 Jerzy Zarożny Zakup lekarstw 293,03 zł
17.01.2018 Wiktoria Musiał Turnus rehabilitacyjny 1 730,00 zł
20.01.2018 Turkiewicz Małgorzata Zakup lekarstw 84,70 zł
24.01.2018 Stoińska Teresa Zakup C-Eye - systemu do neurorehabilitacji 19 000,00 zł
25.01.2018 Karol Celiński Lecznicze materiały kompresyjne 1 kpl 5 426,00 zł
01.02.2018 Artur Kosiniak Zakup Lekarstw 257,19 zł
07.02.2018 Irena Mucha Zakup Lekarstw 248,61 zł
07.02.2018 Jerzy Zarożny Zakup Lekarstw 233,90 zł
08.02.2018 Aleksandra Mueller Magic Plus SMA wyrób Medyczny 794,00 zł
09.02.2018 Małgorzata Turkiewicz Badania specjalistyczne 350,00 zł
12.02.2018 Kruszniewska Katarzyna Rehabilitacja 420,00 zł
12.02.2018 Paulina Wincencjusz Rehabilitacja 570,00 zł
14.02.2018 Zuzanna Ciesielska Lecznicze materiały kompresyjne 1 kpl 3 800,00 zł
21.02.2018 Kinga Radziejewska Turnus rehabilitacyjny 1 800,00 zł
22.02.2018 Kosiniak Artur Zakup leków 189,90 zł
01.03.2018 Katarzyna Misieczko Zakup leków i sprzętu medycznego 223,80 zł
06.03.2018 Irena Mucha zakup leków 232,99 zł
19.03.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup specjalistycznych opatrunków 762,61 zł
20.03.2018 Turkiewicz Małgorzata Badania specjalistyczne 510.00 zł
20.03.2018 Kosiniak Artur Zakup Leków 253,70 zł
20.03.2018 Emilia Marciniak Terapia Behawioralna + Turnus rehabilitacyjny 2 800,00 zł
20.03.2018 Martyna Karpińska Zaliczka turnus rehabilitacyjny 2 600,00 zł
22.03.2018 Andrzej Jabłoński Rehabilitacja stacjonarna 760,00 zł
22.03.2018 Martyna Karpińska  Turnus rehabilitacyjny 6 079,00 zł
28.03.2018 Jerzy Zarożny Zakup Leków 183.33 zł
29.03.2018 Turkiewicz Małgorzata Badania specjalistyczne 200,00 zł
05.04.2018 Wiktoria Musiał Turnus rehabilitacyjny 1 448,00 zł
05.04.2018 Irena Mucha Zakup Leków 466,56 zł
05.04.2018 Martyna Karpińska Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego 2 605,00 zł
12.04.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup specjalistycznych opatrunków oraz leków 584,90 zł
12.04.2018 Wiktoria Musiał Turnus rehabilitacyjny 2498,00 zł
12.04.2018 Artur Kosiniak Zakup Leków 228,18 zł
16.04.2018 Dawid Zagroba Turnus rehabilitacyjny 2 780,00 zł
25.04.2018 Maksymilian Robakowski Zakup leku - hormonu wzrostu 1 600,00 zł
27.04.2018 Nina Zuzo Dopłata do butów ortopedycznych 360,00 zł
27.04.2018 Teresa Stoińska Refundacja zakupu Cyber Oka - dopłata 4 000,00 zł
04.05.2018 Mariusz Mróz Zapomoga - na usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku nawałnicy w zamieszkiwanym domu. 2 100,00 zł
04.05.2018 Jerzy Zarożny Zakup leków 119.51 zł
10.05.2018 Hanna Radek Turnus rehabilitacyjny 5 860,00 zł
10.05.2018 M.M. Zakup Leków 215,45 zł
11.05.2018 Bartosz Łęcki Rehabilitacja ruchowa 1607,00 zł
15.05.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup leków i opatrunków 320,80 zł
15.05.2018 Amelia Bronczewska System neurorehabilitacji C-Eye 2300,00 zł
16.05.2018 Małgorzata Turkiewicz Badania specjalistyczne 200,00 zł
16.05.2018 Hanna Radek Fizjoterapia specjalistyczna 280,00 zł
17.05.2018 Maja Drapała Rehabilitacja ruchowa 1 330,00 zł
17.05.2018 Martyna Karpińska Specjalistyczny turnus rehabilitacyjny 9 757,00 zł
17.05.2018 Małgorzata Turkiewicz Zakup Leków 246,66 zł
24.05.2018 Kosiniak Artur Zakup Leków 276.24 zł
03.06.2018 Małgorzata Turkiewicz Refundacja badań (Fak. 0074/2018) 150,00 zł
05.06.2018 M.M. Zakup Opału (Fak. 0004/05/2018) 2 074,93 zł
05.06.2018 Irena Mucha Zakup lekarstw (Fak. 220/2018) 123,32 zł
05.06.2018 Małgorzata Turkiewicz Zakup lekarstw (Fak. 591/2018) 89,80 zł
05.06.2018 Maja Tumidajewicz Aparat słuchowy (FV/GRAPO/18/0041) 2600,00 zł
05.06.2018 Jerzy Zarożny Zakup lekarstw (FAK STG 95/2018) 103,66 zł
05.06.2018 Dawid Zagroba Zakup leków i środków higieny
(FAKTURY 54/2018/O; 53/2018/O)
394,98 zł
12.06.2018 P.P. Diagnoza sensoryczna dzieci (FAK. 6/05/2018/Z) 600,00 zł
12.06.2018 Klaudia i Kuba Mistarz Rehabilitacja (Fak. 56/2018) 1 400,00 zł
13.06.2018 K.M. Badanie specjalistyczne (Fak. 003/05/2018) 590,00 zł
13.06.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup leków i opatrunków 393,50 zł
19.06.2018 Misieczko Katarzyna Zakup leków 100,18 zł
26.06.2018 Zarożny Jerzy Zakup leków 221,29 zł
10.07.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup opatrunków (Fak. FA/2115/2018) 1 314,36 zł
10.07.2018 M.T. Pobyt rehabilitacyjny (Fak. GL/442/07/2018/7) 6 478,96 zł
11.07.2018 Nina Zuzo Turnus rehabilitacyjny (Fak. 43/06/2018) 3142,00 zł
11.07.2018 Zagroba Dawid Dopłata do wózka (Fak. 338/BR/06/2018) 200,00 zł
12.07.2018 P.P. Terapia integracji sensorycznej (Fak. 7/06/2018/Z) 760,00 zł
16.07.2018 Marian Tobys Środek pielęgnacyjny do protezy ( F. 40807654) 99,72 zł
24.07.2018 Barbara Hinca Zapomoga na koszty związane z leczeniem powypadkowym. Leki i rehabilitacja. 1 300,00 zł
24.07.2018 Klaudia i Kuba Mistarz Turnus rehabilitacyjny (F. 411/H/2018) 4 950,00 zł
24.07.2018 Paulina Wincencjusz Turnus reh. dopłata (F. 1412/2018) 1 000,00 zł
24.07.2018 A. P. Turnus reh. Dopłata  3 000,00 zł
25.07.2018 Turkiewicz Małgorzata Rehabilitacja (Faktura nr 2018/7/082) 150,00 zł
09.08.2018 Turkiewicz Małgorzata Rehabilitacja (Faktura nr 553/R/2018) 400,00 zł
09.08.2018 Dawid Zagroba Zakup leków i środków higieny (F.72/2018/0) 354,12 zł
09.08.2018  P.P. Terapia integracji sensorycznej (F. 9/07/2018/Z) 640,00 zł
09.08.2018 Maksymilian Robakowski Zakup leku (3056/2018/GD) 810,00 zł
13.08.2018 Kuba Mistarz Zaliczka poczet operacji 60 000,00 zł
14.08.2018 Jabłoński Andrzej Dopłata do turnusu rehab. (F1454/2018) 950,00 zł
24.08.2018 Jakub Bruggeman Dopłata do turnusy rehab. (F26/08/2018)  3 196,00 zł
24.08.2018 P.P. Terapia integracji sensorycznej (Fak. 7/08/2018/Z) 1 100,00 zł
24.08.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup leków i opatrunków. 463,00 zł
24.08.2018 Katarzyna Misieczko Zakup materiałów medycznych do pompy ins. 443,30 zł
05.09.2018 M.K. Badanie RM ( FV/001/08/2018 370,00 zł
10.09.2018 Maksymilian Robakowski Zakup leku (F3452/2018/GD) 1 620,00 zł
10.09.2018 Kuba Mistarz Rehabilitacja (F18/2018) 2 000,00 zł
10.09.2018 Nina Zuzo Orteza (F 1054/2018) 100,00 zł
10.09.2018 Bartosz Łęcki Rehabilitacja Ruchowa 1 257,00 zł
10.09.2018 P.P. Terapia sensoryczna (F 3/08/2018/Z) 560,00 zł
11.09.2018 Tomasz Karpus Zakup aparatów słuchowych (F. FV/GDYWE/18/0434) 9 640,00 zł
12.09.2018 Kuba Mistarz Rehabilitacja (prof.1/09/2018) 1 620,00 zł
17.09.2018 Hanna Radek dopłata do turnusu rehabilitacyjnego  2 585,00 zł
17.09.2018 Amelka Branczewska C-Eye - system do neurorehabilitacji 23 000,00 zł
20.09.2018 Barbara Hinca Dopłata do opieki nad osobą niepełnosprawną w specjalistycznym zakładzie. 2 000,00 zł
20.09.2018 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach Doposażenie pracowni przystosowawczej w sprzęt AGD. 1 289,00 zł
27.09.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup leków i opatrunków. 248,00 zł
27.09.2018 Kuba Mistarz Rehabilitacja  1 080,00 zł
03.10.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup odzieży uciskowej Cicatrex Skin 5 497,00 zł
03.10.2018 Hanna Radek Wózek inwalidzki - dopłata (f. 18/FVP/0781/pzo31) 6 000,00 zł
09.10.2018 Kuba  i Klaudia Mistarz Specjalistyczny zabieg chirurgiczny i rehabilitacja w klinice w USA 80 000,00 zł
15.10.2018 P.P. Terapia  Sensoryczna 240,00 zł
15.10.2018 A.W. Rehabilitacja, specjalistyczne badania zakup leków 850,00 zł
22.10.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup leków i maści regenerujących 600,00 zł
26.10.2018 Zuzanna Ciesielska Zakup leków i maści regenerujących 209,55 zł
26.10.2018 Maksymilian Robakowski Zakup leku 1620,00 zł
26.10.2018 Barbara Hinca Specjalistyczna opieka medyczna 750,00 zł
05.11.2018 Kuba Mistarz Rehabilitacja  180,00 zł
05.11.2018 Amelia Branczewska Turnus rehabilitacyjny 5305,00 zł
05.11.2018 Katarzyna Kruszniewska Dopłata do pobytu opiekuna dziecka na rehabilitacji 420,00 zł
08.11.2018 Karol Celiński Lecznicze materiały kompresyjne 1 kpl 2160,00 zł
08.11.2018 P.P. Terapia  Sensoryczna 400,00 zł
15.11.2018 Hanna Radek Rehabilitacja (FA/2080/2018) 500,00 zł
15.11.2018 Kinga i Norbert Nawroccy Rehabilitacja (FA 02/11/2018) 500,00 zł
15.11.2018 Małgorzata Turkiewicz Zakup Leków (FA 115/2018) 360,87 zł
15.11.2018 Dawid Zagroba Zakup leków (FA 88/2018/0) 243,47 zł
20.11.2018 Katarzyna Misieczko Zakup zestawów infuzyjnych 331,30 zł
20.11.2018 Barbara Hinca Specjalistyczna opieka medyczna 1000,00 zł
06.12.2018 Paweł Marchewka Zakup poduszki przeciwodleżynowej 1100,00 zł
06.12.2018 A.P. Pomoc socjalna 1000,00 zł
10.12.2018 P.P. Terapia Integracji Sensorycznej 480,00 zł
10.12.2018 Izabella Stanisławska Pomoc socjalna realizacja Uchwały 33/2018 3 000,00 zł
10.12.2018 Oliwier Ołownia Pomoc socjalna realizacja Uchwały 33/2018 4 900,00 zł
13.12.2018 Mariusz Mróz - Karcz Pomoc socjalna realizacja Uchwały 33/2018 4 900,00 zł
13.12.2018 Iga Gawłowska Turnus Rehabilitacyjny (f.152/25/CR) 5 339,00 zł
13.12.2018 Kinga i Norbert Nawroccy Rehabilitacja (FA 06/12/2018) 600,00 zł
17.12.2018 Hanna Radek Turnus rehabilitacyjny (fa/2278/2018) 5 875,00 zł
17.12.2018 Barbara Hinca Specjalistyczna opieka medyczna (f.16/12/2018) 1 500,00 zł
17.12.2018 Andrzej Wlaźlak Rampa  składana (f.0006/2018/12) 3 000,00 zł
17.12.2018 Bartosz Łęcki Rehabilitacja ruchowa (F 434/2018) 2 134,00 zł
31.12.2018 Nina Zuzo Turnus rehabilitacyjny (F. 08/12/2018) 4 200,00 zł
31.12.2018 Artur Kosiniak Zakup leków oraz środków higieny 392,19 zł
31.12.2018 Ciesielska Zuzanna Pomoc socjalna zakup leków i opatrunków 214,30 zł

Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2017 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2017 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem.

Data Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
03.01.2017 Małgorzata Gacek Zabieg leczenie komórkami macierzystymi RZS 4 000,00 zł
10.01.2017 Marian Tobys Zakup inteligentnej protezy kończyny dolnej 222 542,28
17.01.2017 Małgorzata Turkiewicz Rehabilitacja Kriokomora 400,00 zł
30.01.2017 Dominika Polewska Rehabilitacja 3 600,00 zł
01.02.2017 Kuba i  Klaudia Mistarz Rehabilitacja 1 820,00 zł
30.01.2017 Antoni Pałubicki Koszty pobytu w klinice UKM w Munster 1 058,34 zł
01.02.2017 Jerzy Zarożny Zakup leków 252,24 zł
06.02.2017 Nina Zuzo Rehabilitacja 300,00 zł
13.02.2017 Nina Zuzo Stacjonarny turnus rehabilitacyjny 800,00 zł
09.02.2017 Zuzanna Masternak Turnus usprawniający 1 500,00 zł
01.03.2017 Katarzyna Kruszniewska Koszty pobytu w klinice w Krakowie 969,00 zł
03.03.2017 Nina Zuzo Stacjonarny turnus rehabilitacyjny 600,00 zł
09.03.2017 Małgorzata Turkiewicz Rehabilitacja Kriokomora 400,00 zł
10.03.2017 Kuba i  Klaudia Mistarz Rehabilitacja 2 080,00 zł
28.03.2017 Wiesława Marcińska Wózek inwalidzki elektryczny 15 475,01 zł
29.03.2017 Wysocka Karolina Turnus rehabilitacyjny 3 605,00 zł
31.03.2017 Michał Walas Dopłata do Wózka Elektrycznego Inwalidzkiego 5 100,00 zł
10.04.2017 Paweł Marchewka Buty ortopedyczne 500,00 zł
11.04.2017 Kuba i  Klaudia Mistarz Rehabilitacja 1560,00 zł
20.04.2017 Ewelina Siwek Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego 399,60 zł
20.04.2017 Nina Zuzo Rehabilitacja stacjonarna 400,00 zł
04.05.2017 Kuba i  Klaudia Mistarz Rehabilitacja 1560,00 zł
04.05.2017 Jerzy Zarożny Zakup leków 228,98 zł
17.05.2017 Marchewka Paweł Akumulator żelowy do wózka inwalidzkiego 699,99 zł
24.05.2017 Alina Wierzbicka Zwrot kosztów przejazdu do kliniki w W-wie 398,83 zł
24.05.2017 Kinga Radziejewska Turnus Rehabilitacyjny 4 712,00 zł
26.05.2017 Katarzyna Kruszniewska Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego 1 212,00 zł
02.06.2017 Konior Nikodem Koszt pobytu opiekuna w szpitalu. 240,00 zł
06.06.2017 Małgorzata Turkiewicz Rehabilitacja, zakup leków 785,50 zł
07.06.2017 Nina Zuzo Rehabilitacja stacjonarna  500,00 zł
16.06.2017 Jerzy Zarożny Zakup Leków 258,48 zł
16.06.2017 Kuba i  Klaudia Mistarz Rehabilitacja 2 080,00 zł
16.06.2017 Katarzyna Kruszniewska dofinansowanie do pobytu opiekuna w szpitalu podczas hospitalizacji podopiecznej 280,00 zł
19.06.2017 Alina Wierzbicka Finansowanie operacji aorty (zwapnienie aorty, usunięcie tętniaków) w klinice w Belgii. 111 000,00 zł
11.07.2017 Oskar Sylwestrowicz refundacja Aparatów słuchowych 5 984, 00 zł
17.07.2017 Jakub Bruggemann zabiegi rehabilitacyjne 771,00 zł
17.07.2017 Jerzy Zarożny Zakup Leków 293,43 zł
17.07.2017 Nina Zuzo Rehabilitacja stacjonarna 1 300.00 zł
04.08.2017 Jerzy Zarożny Zakup Leków 133.23 zł
07.08.2017 Paulina Wincencjusz Dopłata do wózka inwalidzkiego 880.00 zł
08.08.2017 Wiktoria Musiał terapia logopedyczna 1500.00 zł
22.08.2017 Małgorzata Turkiewicz Zakup Leków 175.50 zł
28.08.2017 Paulina Wincencjusz Dopłata do rowerka rehabilitacyjnego 290.00 zł
30.08.2017 Barbara Hinc Wydatki związane z pobytem w ZOL w Gdańsku 700.00 zł
31.08.2017 Ewelina Siwek Aparat i mankiety Lympha-mat 300 GRADIENT 11 152.00 zł
04.09.2017 Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis Dofinansowanie do zabiegów kardiologicznych 32 000.00 zł
04.09.2017 Jerzy Zarożny Zakup Leków 206.61 zł
06.09.2017 Pacjenci CMI w Gdańsku Wózek transportowo kąpielowy 10 735.00 zł
06.09.2017 Iga Gawłowska Koszty przejazdu do ośrodka rehabilitacynego 403,35 zł
08.09.2017 Hanna Radek Zakup specjalistycznej ortezy  5 300,00 zł
11.09.2017 Artur Kosiniak pobyt w ZOL 887,60 zł
21.09.2017 Oliwier Ołownia rehabilitacja, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego 2074,98 zł
03.10.2017 Nina Zuzo  Obuwie i wkładki ortopedyczne  265,00 zł
09.10.2017 Nina Zuzo Rehabilitacja stacjonarna 700,00 zł
09.10.2017 Kuba i  Klaudia Mistarz Rehabilitacja stacjonarna 1 540,00 zł
10.10.2017 Hanna Radek Gorset Odciążająco-Stabilizujący 2 200, 00 zł
19.10.2017 Beneficjenci Zakup opału dla osób potrzebujących 6230,00 zł
19.10.2017 Beneficjenci gmin dotkniętych nawałnicą w sierpniu 2017 Żywność i środki czystości 1000,00 zł
25.10.2017 Kinga Radziejewska Rehabilitacja - turnus 2 250,00 zł
06.11.2017 Tomasz Holeksa Wózek inwalidzki specjalny 19 500,00 zł
10.11.2017 Nina Zuzo Rehabilitacja stacjonarna 1 000 zł
10.11.2017 Zuzanna Masternak Terapia Metodą Integracji Sensorycznej  690,00 zł
13.11.2017 Barbara Hinca Dopłata do pobytu w ZOL, zakup leków i środków higieny. 1 000,00 zł
13.11.2017 Beneficjenci gmin dotkniętych nawałnicą w sierpniu 2017 Żywność i środki czystości 7 000,00 zł
22.11.2017 Małgorzata Turkiewicz Dopłata do pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym 348,00 zł
27.11.2017 Alina Wierzbicka Dopłata do leczenia w Belgi - dodatkowe koszty 14 000,00 zł
27.11.2017 Artur Kosiniak Zakup leków i środków higieny 322,34 zł
27.11.2017 Irena Mucha Zakup leków i środków higieny 280,15 zł
04.12.2017 Kazimierz Zuchora Zapomoga  1 814,00 zł
05.12.2017 Jerzy Zarożny Zakup Leków 274,05 zł
05.12.2017 Artur Kosiniak Zakup Leków i środków higieny 380,19 zł
08.12.2017 Artur Kosiniak Zakup Opału 850,00 zł
08.12.2017 Beneficjenci FZR zakup pasków do glukometru 155,88 zł
13.12.2017 Katarzyna Misieczko zakup pojemników do pompy insulinowej 131,40 zł
13.12.2017 Iga Gawłowska zwrot kosztów podrózy 148,50 zł
13.12.2017 Paulina Wincencjusz Turnus rehabilitacyjny 3 300,00 zł
13.12.2017 Kuba i  Klaudia Mistarz Rehabilitacja stacjonarna 1 980,00 zł
15.12.2017 Aleksandra Mueller Dopłata do turnusy rehabilitacyjnego 400,00 zł
20.12.2017 Marian Tobys Zaopatrzenie ortopedyczne 7 345,88 zł
28.12.2017 Nina Zuzo Rehabilitacja - turnus 2 690,00 zł

Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2016 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2016 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem.

Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
Adrian Naczmański Zakup dynamicznej ortezy rehabilitacyjnej DUNAG-02 uchwała nr 1/2016 1 900,00 zł
Patrycja Lubaszewska  Aktywny Wózek inwalidzki uchwała nr 3/2016 5 704,40 zł
Jerzy Zarożny  Zakup lekarstw uchwała nr 4/2016
Zakup lekarstw uchwała nr 2/2016

233,49 zł
231,08 zł

Dzieci z DPS w Elblągu Medyczna waga krzesełkowa uchwała nr 5/2016 2 365,00 zł
Fundacja Podaruj Uśmiech Wsparcie podopiecznych uchwała nr 6/2016 4 000 zł
Emilia Marciniak Turnus rehabilitacyjny uchwała nr 7/2016 1 300 zł
Zuzanna Masternak Zabieg rehabilitacyjny na LOKOMACIE uchwała nr 8/2016 1 500 zł
Genowefa Glinka Zakup lekarstw uchwała nr 9/2016 221,84 zł
Gabriel Maciejewski Zakup lekarstw i środków higieny uchwała nr 10/2016 106,87zł
Przeciwdziałanie zubożeniu Paczka - żywność i środki czystości uchwała nr 11/2016 656,46 zł
Zuzanna Masternak Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego uchwała nr 12/2016 560,00 zł
Ewelina Siwek Zabiegi fizjoterapeutyczne 120,00 zł
Jerzy Zarożny Zakup lekarstw  220,00 zł
Joanna Pieńkowska  opłata za turnus rehabilitacyjny  2 950,00 zł
Julia Kowalska Zakup lekarstw 302,88 zł
Klaudia Woźniak Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego 360,00 zł
Jerzy Zarożny Zakup Lekarstw 271,67 zł
Emilia Marciniak Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego 1018,50 zł
Ewelina Siwek Zabiegi rehabilitacyjne 120,00 zł
Pomorskie hospicjum dla Dzieci Zabawki, Maskotki 450,00 zł
Jerzy Zarożny Zakup lekarstw uchwała nr 29/2016 416.98 zł
M B Zakup kółek do wózka inwalidzkiego 99,80 zł
Bożena Wenderska Zakup wózka inwalidzkiego GTM 5700 ,00 zł
Antoni Pałubicki Zakup pasków INR 972,00 zł
Zuzanna Masternak Zabiegi rehabilitacyjne 420,00 zł
Nina Zuzo Turnusu rehabilitacyjny 2 967,00 zł
Zuzanna Masternak Zwrot kosztów dojazdu + konsultacja lekarska u specjalisty ch. dziecięcej 550,04 zł
Jerzy Zarożny Zakup lekarstw 205,10 zł
Weronika Świder Zakup lekarstw, pieluch, podkładów higienicznych 894,90 zł
Aga Gazda Dofinansowanie do zakupu wózka 2 789,00 zł
Marian Żukowski Dofinansowanie do turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego 1 260,00 zł
Małgorzata Turkiewicz Dofinansowanie do rehabilitacji 180,00 zł
Zuzanna Masternak Dofinansowanie do rehabilitacji 700,00 zł
Jerzy Zarożny Zakup lekarstw 293,00 zł
S.G. Zakup specjalistycznych okularów leczniczych w leczeniu wysiękowego AMD 2 539,00 zł
Gabriel Maciejewski Zakup środków higieny: Pieluchomajtki, kremy przeciwodleżynowe 156,33 zł
G.Z. Dopłata do zabiegu udrażniania dróg oddechowych 2425,00 zł
Natalia Gołąb Rowerek rehabilitacyjny 400,00 zł
Pomorskie Hospicjum w Gdańsku Maskotki 300,00 zł
Jerzy Zarożny Zakup lekarstw 261,77 zł
Ilona Cicha Rehabilitacja 350,00 zł
Antoni Pałubicki Zakup ciśnieniomierza i pasków INR 704,25 zł
Małgorzata Turkiewicz Konsultacja neurochirurgiczna  150,00 zł
Mikołaj Kępski dofinansowanie do zakupu Aparatów słuchowych 660,00 zł
Adam Strzęciwilk Dofinansowanie do zakupu komputera 743,00 zł
Ilona Cicha Zakup specjalnej pneumatycznej poduszki z oparciem Systemu Body Map 1650,00 zł
Emilia Marciniak Turnus rehabilitacyjny niestacjonarny 1800,00 zł
Barbara Janiszewska Zakup leków 87,08 zł
Jerzy Zarożny Zakup leków i środków higieny 317.66 zł
Małgorzata Turkiewicz Rehabilitacja 180,00 zł
Nina Zuzo Rehabilitacja 400,00 zł
Katarzyna Kruszniewska Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego 1710,00 zł
Anna Stochła Zakup pompy insulinowej. 1550,00 zł
Barbara Janiszewska Zakup Leków 118,48 zł
Małgorzata Turkiewicz Zakup Leków 91,42 zł
Jerzy Zarożny Zakup Leków 188,63 zł
Marian Tobys Rehabilitacja 990,00 zł
Barbara Janiszewska Zakup Leków 123,79 zł
Natalia Gołąb Zabieg Medyczny 800,00 zł

 

 

Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2015 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego. 

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2015 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem. 

Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
Emilia Zuzanna Marciniak Rehabilitacja 2 400,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu środki higieny, zabawki słodycze 1 000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu Aparat do magnetoterapii BTL Premium 10 811,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu Mebelki do wyposażenia pokoi dla dzieci (dar. rzeczowa)
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu Pionizator 7 000,00 zł
Patrycja Wojciechowska Zakup specjalistycznej diety 366,80 zł
Emila Zuzanna Marciniak Zakup urządzenia rehabilitacyjnego 3 741,00 zł
Janiszewska Barbara Rachunek za prąd do koncentratora tlenu 661,18 zł
Michał Gral Zakup okularów 495,00 zł
Dzieci z DPS w Elblągu Mebelki do wyposażenia pokoi dla dzieci - druga partia 742,92 zł
Ilona Cicha Soczewki do okularów 149,00 zł
Ilona Cicha Naprawa Windy 1 620,00 zł
Dzieci z oddziału hematologii, DPS Słodycze, czapeczki letnie 2 996,42 zł
Przeciwdziałanie zubożeniu Środki czystości, ubrania, żywność 315,00 zł
Przeciwdziałanie zubożeniu Środki czystości, ubrania 403,05 zł
Jakub Bruggemann Dopłata do rehabilitacji 678,00 zł
Ilona Cicha Zakup Lekarstw 53,32 zł
Tomasz Sosna Dopłata do rehabilitacji 1 000,00 zł
Michał Gral Dopłata do rehabilitacji 800,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem 9 354,99 zł
Festyn dziecięcy Gdańsk Nowy Port maskotki (pluszaki) 135,00 zł
DPS w Elblągu Wózek specjalistyczny 2 500,00 zł
DPS w Elblągu Fotelik do przewozu dzieci 190,00 zł
Przeciwdziałanie zubożeniu Ubranka dziecięce 300,00 zł
Julia Kowalska Pokrycie kosztów dojazdu do lekarza specjalisty 326,88 zł
Julia Kowalska Wizyta lekarska 130,00 zł
Marzena Kulesz Zakup sprzętu medycznego   491,00 zł
Marzena Kulesz Zakup lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego 1 401,17 zł
Marzena Kulesz Rehabilitacja 450,00 zł
Alicja Grzymowicz  Zakup lekarstw oraz specjalistycznych kosmetyków 496,47 zł
Ilona Cicha Zakup lekarstw 71,02 zł
Alicja Grzymowicz Zakup zalecanej/ specjalistycznej diety 221,56 zł
Gabriel Maciejewski  Ciepłe ubrania  200,00 zł
Marzena Kulesz Zakup lekarstw oraz poduszki przeciw odleżynowej 133,14 zł
Alicja Grzymowicz Rehabilitacja psychoonkologiczna, pomoc socjalna 2 194,00 zł
Emila Zuzanna Marciniak Turnus rehabilitacyjny 997,50 zł
Alicja Grzymowicz Rehabilitacja psychoonkologiczna, pomoc socjalna, materac przeciw-odleżynowy 3 350,00 zł
Alicja Grzymowicz Zakup lekarstw oraz nutridrinków wzmacniających 235,38 zł
Alicja Grzymowicz Zakup ciśnieniomierza 120,00 zł
 M. M. Konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, zakup lekarstw, specjalistyczne zabiegi 6 470,39 zł
Ada Gazda Turnus Rehabilitacyjny 4 450,00 zł
Jerzy Zarożny Zakup lekarstw 229,43 zł
Marzena Kulesz Zakup komputera rehabilitacyjnego oraz oprogramowania logopedycznego 1 889,00 zł
Kamila Wilichowska Pomoc socjalna, rehabilitacja 4 900,00 zł
Fundacja Pomóż i Ty Darowizna na rzecz podopiecznych fundacji 200,00 zł
Marzena Kulesz Rehabilitacja stacjonarna 100,00 zł
Jerzy Zarożny Zakup lekarstw 268,67
WOŚP Darowizna na rzecz fundacji 800,00 zł
Podopieczni Fundacji, oraz inne osoby Paczki świąteczne w postaci zakupu, zabawek, słodyczy, środków czystości i higieny,
ubrań przekazane dla naszych podopiecznych oraz na indywidualne
prośby beneficjentów
2 850,00 zł 
Podopieczni Fundacji, oraz inne osoby
potrzebujące
Przekazanie 10 szt urządzeń grzewczych, 3 120,00 zł

 

Lista udzielonych zapomóg i pomocy w 2014 roku

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2014 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem.

Podopieczny/ beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
Bartosz Z. Rehabilitacja 257,00 zł
Adela W. Ciepłe ubrania i leki 1000,00 zł
Konrad Rudnicki Specjalny transport medyczny 16 773,14 zł
Oliwia O. Rehabilitacja 374,00 zł
Ilona Cicha Słodycze, zabawki i maskotki 300,00 zł
DPS w Elblągu Czapki zimowe 420,00 zł
Dzieci z niezamożnych rodzin, oraz DD
w Kartuzach
Odzież, słodycze, zabawki, żywność, pomoce szkolne. 10 000 zł przekazane w formie
pomocy rzeczowej

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera