KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Dostosowanie pomieszczeń
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Światowa Organizacja Zdrowia podaje następującą definicję: „Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”. Wynika z tego, iż należy poszukiwać wspólnego mianownika i optymalnie kształtować środowisko zewnętrzne w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, by w jak największym stopniu umożliwić im pełne korzystanie ze środowiska w jakim żyjemy. Ze względu jednak na różnice środowiskowe, kulturowe i etniczne, nasze postrzeganie człowieka nie jest identyczne i dlatego też, nie ma uniwersalnych i idealnych rozwiązań.

Prócz pomocy w formie dofinansowania do zakupu leków, rehabilitacji, zabiegów, operacji czy potrzebnego sprzętu nasza Fundacja stara się, by Podopieczni mieli jak najdogodniejsze życie. W wielu domach, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne nie ma odpowiednich warunków przystosowanych do ich potrzeb. Rampa, winda czy zwykły podjazd to wyposażenie, które pozwala osobom niepełnosprawnym na swobodne przemieszczanie się po budynku.

Nie każdy budynek mieszkalny jest odpowiednio zaadaptowany. Środowisko miejskie, szczególnie miejsca użytku publicznego, powinny być dostępne i przyjazne dla każdego. Nadal w wielu miejscach można spotkać wysokie krawężniki, brak oznakowania kolorystycznego i fakturowego oraz wiele innych barier architektonicznych i urbanistycznych.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera