+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Fundacja Zbieramy Razem kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców oraz osób dorosłych. Choroba dziecka czy osoby dorosłej to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają możliwości finansowe ludzi potrzebujących. Polska Ochrona Zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. 

 Fundacja Zbieramy Razem przeprowadza zbiórki środków pieniężnych na ratowanie zdrowia i życia dzieci, osób dorosłych. Umożliwia to tym osobom podjęcie specjalistycznego leczenia w klinikach polskich i zagranicznych z zastosowaniem metod nie refundowanych przez instytucje zobowiązane.

Fundacja stworzyła system szybkiego i skutecznego sposobu pozyskiwania środków od darczyńców przy pomocy platformy Crowdfoundingowej. W ten sposób zbieramy fundusze na leczenie poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje i terapie.

Przez cały czas Fundacja systematycznie pomaga swoim podopiecznym przekazując środki finansowe na ich leczenie bądź rehabilitację. Wspieramy także domy pomocy społecznej, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

Podobne Artykuły

Dostosowanie pomieszczeń

Światowa Organizacja Zdrowia podaje następującą definicję: „Osoba niepełnosprawna to osoba,

Pomoc najuboższym

Ciepły posiłek, nowe ubrania, własny kąt to rzeczy, o których niektórzy z nas mogą niestety

Zakup sprzętu medycznego

Fundacja Zbieramy Razem dofinansowuje zakup sprzętu medycznego i innego

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są szeroko dostępną

Wsparcie osób starszych

W sytuacji dużego niżu demograficznego wydłużanie się życia i starzenie

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera