Fundacja Pomocy Dzieciom w Gdyni - jak przekazać 1 procent podatku - darczyńca
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Często Zadawane Pytania - darczyńca

FAQs - darczyńca

Fundacja nie popiera takich działań gdyż mogło by to spowodować u podopiecznego dodatkowy obowiązek podatkowy. Natomiast osoba lub instytucja jako darczyńca może darowiznę odliczyć od podatku. Osoby fizyczne (indywidualne przedsiębiorcy prowadzący DG) 6%, osoby prawne (spółki zo.o. s.c itp.) 10%. Dodatkowo fundacja gwarantuje autentyczność danej, trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej osoby proszącej o wsparcie.

Nigdy, nikomu nie udzielamy informacji o darczyńcach bez ich wyraźnej, pisemnej zgody. Dotyczy to zwłaszcza pomocy dla konkretnych podopiecznych. Dane osobowe darczyńców są chronione. 

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera