KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - jak przekazać 1 procent podatku - Fundacja
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Często Zadawane Pytania - Fundacja

FAQs - Fundacja

Fundacja Zbieramy Razem powstała aby skutecznie nieść pomoc niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym. Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji osobom tego wymagającym po wyczerpaniu limitów przyznanych przez instytucje zobowiązane . Staramy się również pomagać osobom starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu skrajnej biedy. Dla najbardziej potrzebujących przygotowujemy paczki z ciepłą odzieżą, przyborami szkolnymi i książkami. Chcemy pomagać także tym, które są niepełnosprawne i osierocone, aby ich życie nie było trudniejsze od życia ich zdrowych rówieśników.

Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

W zeznaniu podatkowym wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Przekazanie odbywa się na rachunek organizacji pożytku publicznego, który organizacja wskazała w wykazie organizacji. Nie są to jakieś dodatkowe pieniądze od rozliczającego się.

Fundacja nie popiera takich działań gdyż mogło by to spowodować u podopiecznego dodatkowy obowiązek podatkowy. Natomiast osoba lub instytucja jako darczyńca może darowiznę odliczyć od podatku. Osoby fizyczne (indywidualne przedsiębiorcy prowadzący DG) 6%, osoby prawne (spółki zo.o. s.c itp.) 10%. Dodatkowo fundacja gwarantuje autentyczność danej, trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej osoby proszącej o wsparcie.

Fundacja nie pobiera żadnej prowizji od środków przekazanych na potrzeby podopiecznych. Jedyna prowizja to przy płatnościach przez Paypal, Payu, Tpay wynosi ona 2% od kwoty przelanej. W wielu przypadkach i ta kwota jest pokrywana z pieniędzy przeznaczanych na cele statutowe, a nie z subkonta podopiecznego. Na swoje "utrzymanie" fundacja dostaje środki z tytułu odsetek bankowych, darowizn na tzw. "cele statutowe" od stałych darczyńców i sponsorów.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera