KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - jak przekazać 1 procent podatku - Wspieranie podopiecznych Fundacji
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Często Zadawane Pytania - Wspieranie podopiecznych Fundacji

FAQs - Wspieranie podopiecznych Fundacji
Jak mądrze pomagać? Czy moje pieniądze trafią na pomoc podopiecznym?

Wartość oczekiwanej pomocy jest ustalana na podstawie dostarczonych faktur proforma, średnich cen na rynku usług i artykułów medycznych, zakresu potrzebnej pomocy medycznej.

Fundacja nie popiera takich działań gdyż mogło by to spowodować u podopiecznego dodatkowy obowiązek podatkowy. Natomiast osoba lub instytucja jako darczyńca może darowiznę odliczyć od podatku. Osoby fizyczne (indywidualne przedsiębiorcy prowadzący DG) 6%, osoby prawne (spółki zo.o. s.c itp.) 10%. Dodatkowo fundacja gwarantuje autentyczność danej, trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej osoby proszącej o wsparcie.

Fundacja nie pobiera żadnej prowizji od środków przekazanych na potrzeby podopiecznych. Jedyna prowizja to przy płatnościach przez Paypal, Payu, Tpay wynosi ona 2% od kwoty przelanej. W wielu przypadkach i ta kwota jest pokrywana z pieniędzy przeznaczanych na cele statutowe, a nie z subkonta podopiecznego. Na swoje "utrzymanie" fundacja dostaje środki z tytułu odsetek bankowych, darowizn na tzw. "cele statutowe" od stałych darczyńców i sponsorów.

Tak. Fundacja wykorzystuje do tego zewnętrzne firmy tzw. Integratorów płatności - PayPal, Payu i Tpay. 

W przypadku wpłaty przez systemy płatności PayPal, Payu lub Tpay kwota jest automatycznie aktualizowana na pasku przy apelu podopiecznego. Czasami w wyniku różnych czynników może się zdarzyć ze kwota nie zaktualizowała się wówczas prosimy o kontakt telefoniczny z naszą fundacją. Jakie to czynniki. Duża liczba prób wpłat darowizn w krótkim czasie. Każda darowizna jest rejestrowana w 3 różnych niezależnych od siebie miejscach. Na naszej stronie, na stronie integratora płatności, w Państwa banku. Nie ma obawy że pieniądze przepadły lub gdzieś się zawieruszyły.

 Przypadku dokonania darowizny za pośrednictwem przelewu bankowego, pocztowego lub innego, bezpośrednio na konto podopiecznego z odpowiednim dopiskiem np. "Pomoc dla Kowalskiego Jana" w tytule przelewu kwota będzie aktualizowana po upływie określonego czasu. Aktualizację przeprowadzamy co najmniej raz na dwa tygodnie. Darowizna pojawi się tylko wówczas jeżeli jest prawidłowo wpisany cel darowizny bez jakichkolwiek zdrobnień, dopisków itp.

W celu wyjaśnienia niezgodności prosimy o kontakt mailowy lub listowny przesyłając nam wyciąg bankowy lub inny dowód potwierdzający wpłatę. Nie udzielamy informacji telefonicznie ze względu na ochronę danych osobowych darczyńców i braku pewności ze dana osoba jest osoba zainteresowaną.

Nigdy, nikomu nie udzielamy informacji o darczyńcach bez ich wyraźnej, pisemnej zgody. Dotyczy to zwłaszcza pomocy dla konkretnych podopiecznych. Dane osobowe darczyńców są chronione. 

W przypadku rozliczenia podatku i przekazania 1% na pomoc dla konkretnego podopiecznego, kwoty z rozliczeń będą dopisane po przesłaniu danych z urzędów skarbowych. Takie rozliczenie jest przesyłane na przełomie września - października danego roku podatkowego.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera