Fundacja Pomocy Dzieciom w Gdyni - Marcelina Haska