KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - dzieci, dzieci,
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip