+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Z początkiem stycznia 2017 roku na podstronach internetowych zaszło kilka zmian. Najważniejsza zmiana to aktualizacja sald u naszych podopiecznych. Dotychczasowe środki gromadzone na subkontach zostały pomniejszone o wysokość wydatków poniesionych w poprzednim okresie. Dotyczy to głównie podopiecznych którzy to korzystają z rehabilitacji zakupu leków i środków higieny gdzie ta pomoc jest udzielana w sposób ciągły.

Czytaj więcej...

Przekazanie 1% podatku należnego za 2016 rok Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) jest bardzo łatwe ale warto jednak zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami oraz zasadami postępowania w tej kwestii.

Co to znaczy 1% podatku?

1% podatku na rzecz Fundacji Zbieramy Razem można przekazywać w prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc w realizacji naszych statutowych celów w szczególności wspierania leczenia, rehabilitacji czy zaopatrzenia medycznego naszych podopiecznych. Zasada jest taka – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na naszą rzecz do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie naszej OPP, poprzez wpisanie KRS  0000 518 797 sprawi, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto naszej organizacji.

Czytaj więcej...

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer).

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Magia świąt jest czasem, gdzie wzrasta wśród społeczeństwa empatia. Czas, kiedy stajemy się bardziej wrażliwi na ludzkie krzywdy i nieszczęścia i jakoś inaczej patrzymy na potrzebujących. A tych wokół nas jest coraz więcej. Śmielej wtedy sięgamy do portfela, by wysupłać grosza. Ale czy przekazując darowizny mamy pewność, że pieniądze trafią we właściwe ręce?

Czytaj więcej...

Czym jest ZIP? 

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na idzie Twoja zdrowotna składka, która co miesiąc przekazywana jest na konto NFZ? Przez lata odpowiedzi na to pytanie nie sposób było uzyskać, choć informowanie pacjentów o udzielonych im świadczeniach i kosztach było i jest ustawowym obowiązkiem NFZ. Teraz ich zdobycie jest bez porównania łatwiejsze. 

Czytaj więcej

Zarząd Fundacji Zbieramy Razem w Gdańsku z nieukrywaną satysfakcją informuje wszystkich naszych podopiecznych, stałych i doraźnych Darczyńców oraz wszystkich Podatników zainteresowanych wspieraniem naszej statutowej działalności, że gdański Sąd Rejonowy swoim postanowieniem nadal nam status organizacji pożytku publicznego. Od tej pory, po przeszło dwóch latach nieprzerwanej działalności na rzecz potrzebujących Fundacja Zbieramy Razem została ujęta na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc. Podatku od naszych rocznych dochodów. 

Czytaj więcej...

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera